Disputas - May-Britt Ellingsen

Cand.polit. May-Britt Ellingsen vil offentlig forsvare avhandlingen for graden dr.philos i humaniora og samfunnsvitenskap, studieretning sosiologi:

"The Trust Paradox. An inquiry into the core of social life"

 Torsdag 29. januar 2015 kl 10.15, auditorium 3, TEO-H6 6.303

Bedømmelseskomite:

  • Professor, ph.d., Guido Möllering, Jacobs University Bremen (1. opponent)
  • Senior Associate Professor, ph.d., Søren Jagd, University of Roskilde (2. opponent)
  • Professor em. Georges Midré, Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging, UiT Norges arktiske universitet (leder av komiteen)

Disputasen ledes av instituttleder Marcus Buck, Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging, UiT Norges arktiske universitet.

Ellingsen holder prøveforelesninger samme sted onsdag 28. januar kl 13.15 - 15.00

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 29. januar 2015 kl. 10.15–14.00
Hvor: TEO-H6 6.303 Aud 3
Studiested: Tromsø
Målgruppe: alle
Ansvarlig: