Disputas - Cand. med. Erin Mathiesen Hald. Tittel på avhandling: "Cardiovascular risk factors, atherosclerosis and venous thromboembolism - The Tromsø study"

Disputas – Cand. med. Erin Mathiesen Hald

Cand. med. Erin Mathiesen Hald disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskapelige fag og vil offentlig forsvare avhandlingen:

Cardiovascular risk factors, atherosclerosis and venous thromboembolism – The Tromsø study

 

Kort sammendrag av avhandlingen:

I arbeidet har vi fulgt deltagere fra den fjerde Tromsøundersøkelsen, der over 27000 personer deltok, med tanke på utvikling av venøs blodpropp (VTE). Ved inklusjon i studien ble det gjort målinger av tradisjonelle risikofaktorer for hjerteinfarkt, som blodtrykk, kolesterol, diabetes og røyking, hos samtlige deltagere, og 6000 deltagere fikk også gjort ultralydsmåling av åreforkalkning i halspulsåren samt målt betennelsesmarkøren høysensitivt (hs-)CRP. Videre deltok 20 personer med tidligere VTE og 20 friske kontrollpersoner i en fettbelastningstest. Vi fant ingen sammenheng mellom tradisjonelle kardiovaskulære risikofaktorer eller forkalkning i halspulsåren og risiko for VTE, men vi fant en klar assosiasjon mellom disse markørene og fremtidig hjerteinfarkt. Hs-CRP var heller ikke assosiert med VTE, og i fettbelastningsforsøket hadde personene med tidligere blodpropp like nivå av fettstoffer i blodet før og etter måltid som kontrollene. Sammenhengen mellom VTE og hjerteinfarkt kan ikke forklares av at de deler tradisjonelle risikofaktorer for åreforkalkning.

 (Avhandlingen er tilgjengelig for utlån hos Seksjon for forskningstjenester frem til disputasdato)

Veiledere
Hovedveileder professor John-Bjarne Hansen, IKM
Biveileder førsteamanuensis Sigrid Brækkan, IKM

 

Bedømmelseskomiteen

Professor, M.D., PhD Flora Peyvandi, Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, University of Milan, Italia, 1. opponent.

Associate professor, M.D., PhD Astrid van Hylckama Vlieg, Department of Clinical Epidemiology, Leiden University Medical Center, Nederland, 2. opponent.

Professor, M.D., PhD, Ragnar Joakimsen, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet, leder av komité.

 

Disputasleder
Instituttleder Eyvind Paulssen, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

Prøveforelesning over oppgitt emne holdes den 22. desember kl. 10.15, samme sted: "Adamts13 levels as a risk factor for arterial and venous thrombosis – animal and human studies"

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 22. desember 2014 kl. 12.15–15.00
Hvor: Store auditorium, MH-bygget
Studiested: Tromsø
Målgruppe: alle