Boklansering: Travels in the North

Akademisk Kvarter og forskningsgruppen Narrating the High North inviterer til lansering av boka: 

Travels in the North: A Multidisciplinary Approach to the Long History of Northern Travel Writing.

Silje Gaupseth, Marie-Theres Federhofer og Per Pippin Aspaas (red.)

Utgivelsen vil bli kommentert av førsteamanuensis Johan Schimanski

 

Høsten 2011 ble et internasjonalt seminar avholdt ved det fransk-norske forskningssenteret i Paris. Tema for seminaret var «Travels in the North». Målet med seminaret, og med boka som det skulle resultere i, var å få fram nye stemmer innen den historisk-humanistiske nordområdeforskningen. Yngre, uetablerte forskere ble håndplukket fra ulike land og fagdisipliner. De elleve artiklene som nå foreligger i boka Travels in the North analyserer hvordan nordområdene er blitt beskrevet gjennom en mer enn tusen år lang reiselitterær tradisjon.

 

Foruten bidrag fra redaktørene Silje Gaupseth og Per Pippin Aspaas (begge UiT) inneholder boka tekster av Peter Stadius (Helsingfors), Peder Roberts (Stockholm), Mary K. Jones (Tromsø), Silje Solheim Karlsen (Alta), Maike Schmidt (Kiel), Eric Schnakenbourg (Nantes), Stefan Donecker (Wien), Elena Balzamo (Chartres) og Frédérique Laget (Nantes).

Når: 05. mai 2014 kl. 14.15–16.00
Hvor: Akademisk Kvarter i UB-kjelleren
Studiested: Tromsø
Målgruppe: alle
Telefon: 77644920
E-post: ak@ak.uit.no
Legg i kalender
Vedlegg / Bilder: