Boklansering: Dømt til ild og bål


Akademisk Kvarter og Orkana Forlag inviterer til lansering av boka

"Dømt til ild og bål"
av Liv Helene Willumsen

Dømt til ild og bål. Trolldomsprosessene i Skottland og Finnmark handler om kvinner og menn som ble anklaget for trolldom i to nordlige områder av Europa for 400 år siden. De ble ført for retten, og svært mange av dem endte sine dager på et bål. Boken gir nærgående skildringer av hva som skjedde under trolldomsprosessene i Skottland og Finnmark, der personer av begge kjønn ble utsatt sterkt press og tortur for å få tvunget fram en tilståelse. Studien er en bred drøfting av trolldomsprosessene som historisk fenomen i to områder der alvorlig forfølgelse fant sted på 1600-tallet. Boken er rikt illustrert med et variert utvalg av kjente og ukjente verk der kunstnere framhever ulike aspekter ved prosessene.
Helt nytt med denne boken er at det er første gang norske trolldomsprosesser systematisk sammenlignes med tilsvarende prosesser i et annet land, og første gang trolldomsprosessene i Skottland blir gjort kjent for norske lesere.

Forfatteren forteller selv: 
- De fleste ofrene for trolldomsprosessene var vanlige mennesker som bodde på landet. De gikk en dyster skjebne i møte fordi rettsmyndighetene trodde at de hadde inngått en pakt med djevelen og var med i en hemmelig hær av djevelens allierte på jorden, forteller professor Liv Helene Willumsen. De ble anklaget i kriminalsaker for en forbrytelse de umulig kunne ha begått, oppsummerer forfatteren.

Liv Helene Willumsen er professor i historie ved Institutt for historie og religionsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet. Hennes ekspertområde er trolldomsprosessene i Skottland og Finnmark. Hun har doktorgrad i historie om dette emnet fra Universitetet i Edinburgh (2008). Forfatteren har publisert en rekke artikler og bøker om temaet, også på engelsk. Willumsen har skrevet utstillingstekstene til Steilneset Minnested i Vardø, minnested over ofrene for trolldomsprosessene i Finnmark.

Arrangementet er gratis og åpent for alle.
Møt opp, ta del!

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
     
Når:
02.12.13 kl. 14:15 - 15:30
Hvor:
Akademisk Kvarter i UB-kjelleren
Studiested:
Tromsø
Målgruppe:
Alle
Lenke:
Ansvarlig:
Kim G. Skytte
Telefon:
77644920
E-post:
Vedlegg / Bilder