Disputas - Cand.philol. Christine B. Østbø Munch

Cand.philol. Christine B. Østbø Munch disputerer for ph.d.-graden i humaniora og samfunnsvitenskap, studieretning språkvitenskap, og vil offentlig forsvare avhandlingen:


“North Germanic Negation. A Microcomparative Perspective”

 
Bedømmelseskomité:
Professor Jan Terje Faarlund, Universitetet i Oslo (1. opponent)

Ph.d. Maia Andréasson, Göteborgs universitet (2. opponent)

Professor, dr.art., Hilde Sollid, UiT Norges arktiske universitet (leder av komitéen)

Disputasen ledes av instituttleder Endre Mørck, Institutt for språkvitenskap, UiT Norges arktiske universitet.  

Prøveforelesning over oppgitt emne holdes 2. oktober kl.10.15 i samme auditorium: “Forskning på dialektsyntaks i et faghistorisk lys”.

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 02. oktober 2013 kl. 11.15–15.00
Hvor: HSL-fak, auditorium E0101
Studiested: Tromsø
Målgruppe: alle
Ansvarlig: Kari Mathisen