Disputas - Sivilingeniør Ketil André Camilio

Sivilingeniør Ketil André Camilio disputerer for ph.d.-graden i medisinsk biologi og vil offentlig forsvare avhandlingen:

"Short Lytic Anticancer Peptides as a Novel Therapy against Cancer"

Kort sammendrag av avhandlingen:

Nåværende kreftbehandlinger møtes med en rekke utfordringer, slik som alvorlige bivirkninger og en økning i behandlingsresistente kreftceller. Kationiske antimikrobielle peptider er naturlige molekyler som finnes i de fleste arter, og flere av disse har vist et lovende potensial som en ny terapi mot kreft, på grunn av deres evne til selektivt å drepe kreftceller. Struktur-aktivitetsstudier med et naturlig forsvarspeptid, bovin laktoferricin, gjorde det mulig for vår gruppe å designe små lytiske antitumor-peptider. Lokal behandling med disse peptidene førte til fullstendig regresjon av etablerte A20 B celle lymfomer og B16 melanomer i dyr. I tillegg viste det seg at veldig potente antitumor-peptider kan ha et adjuvanspotensialesammen med kreftvaksiner, og kan dermed øke den terapeutiske effekten av kreftvaksiner. Dermed har små lytiske antitumor-peptider et stort potensiale innen immunterapi ved å virke lokalt og direkte mot svulsten, fulgt av etableringen av beskyttende immunresponser mot kreften.

 (Avhandlingen er tilgjengelig for utlån hos Seksjon for forskningstjenester frem til disputasdato)

Veiledere
Hovedveileder professor Baldur Sveinbjørnsson, IMB

Veileder forskningsdirektør Øystein Rekdal, Lytix Biopharma, professor 2, IMB

Biveileder post.doc. Liv Tone Eliassen, IMB

Biveilder post.doc. Gerd Berge, IMB

 

Bedømmelseskomiteen

Associate professor Bertha Brodin, Department of Oncology and Pathology, Karolinska Institutet, Stockholm, 1. opponent

Professor Inigo Martinez, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø, 2. opponent

Post.doc. Maria Therese Ahlen,Universitetssykehuset i Nord-Norge, leder av komité

Disputasleder
Professor Ørjan Olsvik, Institutt for medisinsk biologi, Helsefak, Universitetet i Tromsø

Prøveforelesning over oppgitt emne holdes den 6. september kl. 10.15, samme sted: "Present and future of cancer vaccines".

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 06. september 2013 kl. 12.15–15.00
Hvor: Tabletten, Farmasibygget
Studiested: Tromsø
Målgruppe: alle