Disputas - cand. agric. Ingrid Bay-Larsen

     
Når: 08.03.13 kl. 12:15 - 15:00
Hvor: Store auditorium (E-101), NFH-bygget
Målgruppe: Studenter
Telefon: 776 46018

Cand. agric. Ingrid Bay-Larsen ved NFH vil offentlig forsvare for ph.d.-graden i samfunnsvitenskap, avhandlingen:

The changing intersection between experts, local communities and environmental administration in nature protection

Veilederkomité:

  • Førsteamanuensis Jahn-Petter Johnsen (NFH)
  • Førsteamanuensis Jørund Aasetre (NTNU)
  • Professor Deborah Helen Oughton (UMB)

Bedømmelseskomité:

  • Professor Eva Iren Falleth, UMB, Norge (1. opponent)
  • Postdoktor Anna Zachrisson, Umeå Universitet, Sverige (2. opponent
  • Førsteamanuensis Peter Arbo, NFH (internt medlem og leder av komiteen)

Disputasen vil bli avholdt på norsk.

Disputasen vil bli ledet av prodekan Michaela Aschan, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi.