Disputas - cand. agric. Ingrid Bay-Larsen


Cand. agric. Ingrid Bay-Larsen ved NFH vil offentlig forsvare for ph.d.-graden i samfunnsvitenskap, avhandlingen:

The changing intersection between experts, local communities and environmental administration in nature protection

Veilederkomité:

  • Førsteamanuensis Jahn-Petter Johnsen (NFH)
  • Førsteamanuensis Jørund Aasetre (NTNU)
  • Professor Deborah Helen Oughton (UMB)

Bedømmelseskomité:

  • Professor Eva Iren Falleth, UMB, Norge (1. opponent)
  • Postdoktor Anna Zachrisson, Umeå Universitet, Sverige (2. opponent
  • Førsteamanuensis Peter Arbo, NFH (internt medlem og leder av komiteen)

Disputasen vil bli avholdt på norsk.

Disputasen vil bli ledet av prodekan Michaela Aschan, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi.

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
     
Når:
08.03.13 kl. 12:15 - 15:00
Hvor:
Store auditorium (E-101), NFH-bygget
Målgruppe:
Studenter
Telefon:
776 46018
Skip to main content