Spilldesigner

Et profesjonelt spill er laget av et team bestående av spilldesignere, utviklere og programmerere. Spilldesignerens oppgave er å beskrive og formidle idéer slik at de kan realiseres. Faget spilldesign ligger i grenseområdet mellom kunst og teknikk.

Spilldesigneren er idérik og har evne til både å finne på noe nytt og spennende, og til å gjenbruke eksisterende ideer og bygge videre på disse.

En spilldesigner må ha analytiske evner og kunne sette seg inn i hva markedet ønsker og hvilken målgruppe spillet lages for. Godt spilldesign er avgjørende for å lykkes i et marked med hard konkurranse.

Målt i omsetning er spillindustrien i dag større enn filmindustrien. Selv om jobbmarkedet for spilldesignere ikke er så stort i Norge, kan du med utdanning som spilldesigner også få jobb innenfor beslektede områder som multimediadesign og interaksjonsdesign. Interaktiv underholdning brukes stadig mer i andre medier enn spill, for eksempel i mobiltelefoner, i undervisning, på TV og internett. Her er det mange spennende jobbmuligheter.

Spilldesignere kan ha svært ulik utdanningsbakgrunn. Mange er selvlærte eller har en eller annen form for IT-utdanning fra fagskole, høgskole eller universitet. Det finnes også spesialiserte utdanningstilbud innen spilledesign.

Se oversikt over relevante utdanninger

Opptakskrav
Opptakskravet varierer fra studie til studie.

Etter- og videreutdanning
Det finnes utdanningsinstitusjoner som tilbyr relevante masterstudier innen IT.

Etter fullført bachelor med fordypning innen spilldesign, har du også mulighet til å gå videre på masterstudier ved NITH eller andre utdanningsinstitusjoner i Norge eller i utlandet. Aktuelle retninger på masternivå kan være innen spill- og underholdningsutvikling, medievitenskap, prosjekt- eller IT-ledelse.

Spilldesigneren jobber i spillindustrien. Siden dette er en forholdsvis liten industri i Norge, må du være åpen for en internasjonalt karriere.

Like viktig er det derfor at utdanningen også kvalifiserer deg for arbeid innen nærliggende bransjer, som interaktiv TV-produksjon, mobilteknologi og web, gjerne relatert til reklame.

Mange med utdanning innen spilldesign arbeider med andre former for multimedia- og interaksjonsdesign. Noen arbeider med IT på mer generell basis, som for eksempel med IT-support.

En spilldesigner må være kreativ. Du må ha stor interesse for spill og ha god fantasi. Du må kunne jobbe selvstendig og i team. Analytiske evner og gode formidlingsevner kommer også godt med.

Inntekten til spilldesignere varierer etter utdanning, arbeidsplass og kompetanse.

Creative Commons Licence

Dette verk er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no

Skip to main content