Konsulent

Konsulent er en svært bred stillingsbetegnelse, og yrkesbetegnelsen er ikke beskyttet. Det finnes to hovedtyper konsulenter:

  • ansatte i konsulentfirmaer eller selvstendig næringsdrivende som tilbyr sine tjenester til bedrifter, og leies inn for å bidra på et spesielt felt gjerne i en begrenset tidsperiode
  • konsulent i offentlig sektor 

Som konsulent bruker du din erfaring, kunnskap og kompetanse til å hjelpe andre. Konsulenttjenester kan tilbys innenfor de aller fleste yrkesgrupper.

Det finnes en rekke fagspesifikke konsulentyrker, deriblant IT-konsulent, saksbehandler, økonomikonsulent og markedsføringskonsulent. Du kan også jobbe som lønns- og personalkonsulent, innen rekruttering, innen opplæring eller med rådgivning i spørsmål om regel- og avtaleverk. 

Konsulenter kan ha svært ulik faglig bakgrunn. Ofte er du ekspert eller spesialist innenfor ditt felt. Dersom du tilbyr konsulenttjenester stilles det gjerne krav til høy utdanning og kompetanse innenfor ditt fagområde.

Etter- og videreutdanning
Som konsulent vil du ofte bli tilbudt eller ha behov for kompetanseheving. Dette skjer enten i regi av bedriftene selv, gjennom kurs og seminarer, eller fag på høyskoler og universiteter som er skreddersydd for ditt fagfelt.

Konsulenter finnes innenfor flere bransjer - både i det offentlige og i det private. En del konsulenter arbeider i byråer, og leies eller ansettes av en arbeidsgiver for å tilby sine tjenester eller delta i et prosjekt. En vanlig tittel i det offentlige er førstekonsulent eller seniorkonsulent. Som konsulent kan du arbeide både i kommuner, fylkeskommuner og statlige organer.

Som konsulent må du ha gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper. Konsulenter bør være tilpasningsdyktige, spesielt i privat sektor, hvor firmaer i større grad bruker konsulenter til prosjekter og kortere engasjementer. Det er viktig at du har høy kompetanse og er oppdatert innenfor ditt fagfelt.

Lønnsnivået kan variere fra arbeidssted til arbeidssted. Mange konsulenter er tilknyttet konsulentfirmaer eller driver eget firma.

For konsulenter ansatt i det offentlige avhenger lønnen av ansiennitet, utdanningsnivå og kompetanse. 

Creative Commons Licence

Tekstlig innhold i dette verk er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND). Lisensen gjelder ikke øvrig innhold.

Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no

Relaterte utdanninger

Akvamedisin - master (5-årig)
Bioteknologi - bachelor
Computer Science - master
Economics - master
Fiskeri- og havbruksvitenskap - bachelor
Fiskeri- og havbruksvitenskap - master
Indigenous Studies - master
Informatikk - bachelor
Informatikk - master (5-årig), sivilingeniør
International Fisheries Management - master
Ledelse, innovasjon og marked - bachelor
Ledelse, innovasjon og marked - master
Marin bioteknologi - master
Nautikk - bachelor (ingeniør)
Organisasjon og ledelse - master
Peace and Conflict Transformation - master
Pedagogikk - bachelor
Pedagogikk - master
Prosess- og gassteknologi - bachelor, ingeniør (ordinær og y-vei)
Psykologi - bachelor
Psykologi - master
Psykologi - årsstudium
Rettsvitenskap (jus) - master (5-årig)
Russlandsstudier - bachelor
Samfunnsplanlegging og kulturforståelse - bachelor
Samfunnsplanlegging og kulturforståelse - master
Samfunnssikkerhet - master
Samfunnssikkerhet og miljø - bachelor
Samfunnsøkonomi - bachelor
Sikkerhet og miljø - bachelor, ingeniør (ordinær og y-vei)
Sosialantropologi - bachelor
Sosialantropologi - master
Sosiologi - bachelor
Sosiologi - master
Spesialpedagogikk - master
Språk - master
Språk og litteratur - bachelor
Språk og økonomi - bachelor
Statsvitenskap - bachelor
Statsvitenskap - master
Strategisk ledelse og økonomi - erfaringsbasert master
Telemedicine and E-health - master
Økonomi og administrasjon (Alta) - bachelor
Økonomi og administrasjon (Alta) - master (siviløkonom)
Økonomi og administrasjon (Tromsø) - bachelor
Økonomi og administrasjon (Tromsø) - master (siviløkonom)
Økonomi og administrasjon (desentralisert) - master (siviløkonom)
Skip to main content