Konsulent

Konsulent er en svært bred stillingsbetegnelse, og yrkesbetegnelsen er ikke beskyttet.

Det finnes to hovedtyper konsulenter:

Som konsulent bruker du din erfaring, kunnskap og kompetanse til å hjelpe andre. Konsulenttjenester kan tilbys innenfor de aller fleste yrkesgrupper.

Det finnes en rekke fagspesifikke konsulentyrker, deriblant IT-konsulent, saksbehandler, økonomikonsulent og markedsføringskonsulent. Du kan også jobbe som lønns- og personalkonsulent, innen rekrutttering, innen opplæring eller med rådgivning i spørsmål om regel- og avtaleverk. 

Konsulenter kan ha svært ulik faglig bakgrunn. Ofte er du ekspert eller spesialist innenfor ditt felt. Dersom du tilbyr konsulenttjenester stilles det gjerne krav til høy utdanning og kompetanse innenfor ditt fagområde.

Etter- og videreutdanning
Som konsulent vil du ofte bli tilbudt eller ha behov for kompetanseheving. Dette skjer enten i regi av bedriftene selv, gjennom kurs og seminarer, eller fag på høyskoler og universiteter som er skreddersydd for ditt fagfelt.

Konsulenter finnes innenfor flere bransjer - både i det offentlige og i det private. En del konsulenter arbeider i byråer, og leies eller ansettes av en arbeidsplass for å tilby sine tjenester eller delta i et prosjekt. En vanlig tittel i det offentlige er førstekonsulent eller seniorkonsulent. De arbeider både i kommuner, fylkeskommuner og statlige organer.

Som konsulent må du ha gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper. Konsulenter bør være tilpasningsdyktige, spesielt i privat sektor, hvor firmaer i større grad bruker konsulenter til prosjekter og kortere engasjementer. Det er viktig at du har høy kompetanse og er oppdatert innenfor ditt fagfelt.

Lønnsnivået kan variere fra arbeidssted til arbeidssted. Mange konsulenter er tilknyttet konsulentfirmaer eller driver som selvstendig næringsdrivende.

For konsulenter ansatt i det offentlige avhenger lønnen ansiennitet, utdanningsnivå og kompetanse. 

Creative Commons Licence

Dette verk er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no

Skip to main content