NORKOG: Kognitivt sommerseminar 2014

Vi inviterer til kognitivt sommerseminar på UiT Norges Artiske Universitetet fredag 20.-lørdag 21. juni 2014.

Rolf Theil er invitert til å snakke om sin reise fra generativ grammatikk til kognitiv lingvistikk.

Maarten Lemmens (President, International Cognitive Linguistics Association) skal holde foredrag "Kontrastiva perspektiv på statiska rumsuttryck: lexis, konstruktioner, och gester".

Kognitivt sommerseminar er et arbeidsseminar der man kan legge frem forskning der man bruker teorier innenfor kognitiv lingvistikk.

Program for NORKOG Kognitivt sommerseminar 2014 er nå tilgjengelig: klikk her