Om studien

Studien undersøker effekten av de to foreldreveiledningsprogrammene De Utrolige Årenen (DUÅ og International Child Develoment Programme (ICDP). Begge programmene er lavterskeltilbud som skal bidra til å styrke foreldre i foreldrerollen og i samspill med barna sine. 

App-basert TilbakemELding

Studien skal også legge tilrette for at gruppeledere får tilgang til et app-basert tilbakemeldingssytem som gjør det mulig å tilpasse foreldreveiledingen til den konkrete gruppen. PIRM-studien skal evaluere effekten av dette systemet brukt i foreldreveileding. 

Familienes erfaring og refleksjoner 

Via intervju og observasjoner skal prosjektet bidra til økt kunnskap om familiers erfaringer, samt refleksjoner om foreldreveiledining og tilbakemeldigssystemet. Hensikten er å vise hvordan disse perspektivene kan være sentrale kunnskapskilder for kommunen og tjenestene som jobber med familier med flyktingbakgrunn. 

Logo_Kavli Logo DUÅ Logo rbup øst ogsørAnsvarlig for siden: Therese Halvorsen
Sist oppdatert: 18.12.2019 13:10