Kontakt

Ansvarlig for prosjektet er forsker Ammar E. Ali Hassan.