Nasjonalt forskningsdekanmøte 22.10.2014

Høstens møte for  prodekan forskning blir 22. oktober 2014.

Kontaktperson er seksjonsleder Ståle Liljedal, Stale.Liljedal@uit.no  

Ansvarlig er prodekan forskning Sameline Grimsgaard,  Sameline.Grimsgaard@uit.no og seksjonsleder for forskningsseksjonen Ståle Liljedal, Stale.Liljedal@uit.no

Referat fra 22.10.14, vedlegg 1, vedlegg 2, vedlegg 3, vedlegg 4, vedlegg 5, vedlegg 6, vedlegg 7 og vedlegg 8.

 
Ansvarlig for siden:
Sist oppdatert: 24.11.2015 15:21