KOMMUNAL OG REGIONAL PLANSTRATEGI

Introduksjon - Kommunal/regional planstrategi

samfOgKultur_prosjektsidebanner.png

Fokus på kommunal planstrategi - Hvorfor og hvordan?

Etter endring av plan- og bygningsloven i 2008 og iverksetting av nytt krav om planstrategi i plan- og bygningsloven i 2009, oppsto det et behov for kunnskapsmessig oppgradering spesielt i kommuner og fylkeskommuner. Universitetet i Tromsø tok dette som en utfrodring og fulgte opp med dette utviklingsprosjektet og studiet.

Studiet med det første kullet med studenter fra Troms ble igangsatt og gjennomført i 2011. I 2015 er studiet gjennomført på nytt med studenter fra Troms og Finnmark. Formålet har vært å oppgradere kompetansen mht. til det som skal skje i løpet av 1 år etter valget i høst, dvs. at vedtatt planstrategi skal revideres av de nyvalgte politikerne i kommuner og fylkeskommuner.

Nå etter gjennomført studium ønsker UiT/ISS å bearbeide erfaringer, rapportere og dele erfaringer om arbeidet med kommunal- og regional planstrategi. Dette nettstedet er uttrykk for det ønsket.

 

Hvorfor fokusere på planstrategi?

 • For å fremme utvikling i kommunen
 • For å skape en bæredyktig utvikling
 • For å fastlegge en kurs for utviklingen og fokusere på det vesentligste
 • For å sikre politisk eierskap til strategi og kommuneplan
 • For å kvalifisere og målrette debatten med innbyggerne i den innledende fase gjennom tydelige politiske signaler
 • For å koordinere utviklingen i kommunen gjennom et nært samarbeid mellom forvaltning og sektorer
 • For å styrke dialog og samarbeid mellom kommune og regionalt nivå
 • For å gjøre det lettere å arbeide med de nasjonale hensyn og forventninger
 • For å styrke koordinering og sammenheng mellom kommuneplanlegging, budsjettering og målstyring

 

Et teoretisk og praktisk rettet studium

Emnet Kommunal/regional planstrategi er et fleksibelt videreutdanningstilbud for studenter som arbeider med forvaltning/planlegging og som kan knytte arbeidskrav i studiet til oppgaver på egen arbeidsplass. Emnet ligger på bachelor-nivå. Det er både teoretisk og praktisk innrettet. Dvs. at studiet er lagt opp på en slik måte at både arbeidskrav og eksamensoppgaver har  direkte relevans det arbeidet studentene skal arbeide med etter gjennomført studium.

Læringsmålene for studiet har vært følgende:
Kunnskaper og forståelse:
 • Forstå intensjonen bak og lovgrunnlaget for kommunal planstrategi
 • Utvikle prosessforståelse i forbindelse med utarbeiding av kommunal planstrategi
 • Utvikle kunnskap om kommunal planstrategi i en videre plan- og utviklingssammenheng
 • Få kunnskaper om aktuelle/relevante verktøy for å utvikle en kommunal planstrategi
Ferdigheter:
 • Kunne analysere utfordringer med relevans for innholdet i kommunal planstrategi
 • Kunne lage en prosessplan for utvikling av kommunal planstrategi
 • Kunne lage et rammeverk for innholdet i en kommunal planstrategiAnsvarlig for siden:
Sist oppdatert: 07.12.2015 10:19