Samskaping

Prosjektet utforsker perspektiver på felleskap og samhandling på tvers av fagtradisjoner i samarbeid med skandinaviske og internasjonale forskningsmiljøer. Fokus ligger på betydningsdimensjoner som kunsten innebærer for dagens samfunn. Prosjektet utvikler og gjennomfører samskapende kreative samlinger som involverer kunstnere, forskere, kuratorer og mennesker som lever med en demenssykdom og deres pårørende på et museum. Formål er å utforske hvordan gode relasjoner og momenter av tilhørighet og samspill skapes i og gjennom kunsten og analysere disse med perspektiver som kombinerer relasjonell estetikk med ny materiell feministisk teori. 
 

Prosjektet utvikles i samarbeid mellom Artful Dementia Research Lab, UiT og Nordnorsk Kunstmuseum.

Ansvarlig for siden: Lilli Mittner
Sist oppdatert: 27.03.2019 13:48