Psykologer for Nord-Norge i 25 år

Psykologer for Nord-Norge i 25 år

Velkommen til jubileumsseminar 8. april 2016!

   

Da profesjonsstudiet i psykologi ble opprettet i 1991 var det færre enn 40 psykologer i hele Nord-Norge. I dag, 25 år etter, har vi rundt 500 psykologer i landsdelen, og omtrent ¾ av disse er utdannet ved UiT! 

Profesjonsstudiet ved UiT har betydd mye for psykologdekninga, og med de 450 psykologene vi så langt har utdannet her har vi sikret en stabilitet i yrkesgruppen. Vi har også store planer for framtida, og er i gang med prosjekter i kommunene som psykhjelpen for de minste og eldrepraksis med psykologtilbud for eldre.

I forbindelse med 25-årsjubileet vårt inviterer vi til jubileumsseminar 8. april, hvor vi feirer med kake, kaffe og korte foredrag hvor du blant annet får høre mer fra det første kullet med psykologer ved UiT, om hva klinisk praksis "Tromsø style" egentlig er for noe, hvordan studiet ble til, og ikke minst: hvorfor vi elsker psykologi!

Velkommen!

 

PS: Du kan også følge seminaret her (direkte video)

PROGRAM - JUBILEUMSSEMINAR 8. APRIL:

HvorAud 2Teorifagbygget, campus Tromsø (Breivika)

Når: 8. april, kl. 10.00 - 14.00

Programmet oppdateres!

Benedicte Emilie Langseth-Eide og Ingunn Skre

09.30 - 10.00: Ankomst, kaffe og kake i foajeen 

10.00 - 10.20: Velkomsthilsener

Velkommen v/instituttleder Ingunn Skre

Hilsen fra rektor Anne Husebekk

Hilsen fra dekan Arnfinn Sundsfjord, Det helsevitenskapelige fakultet

10.20 - 11.00: Profesjonsstudium i Tromsø? Er dere blitt stormannsgale der nord?

7-minutters foredrag

"Med landsdelsrelevans som våpen." v/professor Hanne Haavind, UiT/UiO - første psykolog ved UIT

"Norsk psykologforenings rolle" v/ seniorrådgiver Sverre L. Nielsen, NPF - daværende leder og senere generalsekretær i NPF 

"Alt har en begynnelse" v/psykologspesialist Annelise Fredriksen, Tromsø - fra plankomiteen for profesjonsstudium i Tromsø

11.00 - 11.10: Pause  

11.10 - 12.00: Å bygge et profesjonsstudium for Nord-Norge. Veien ble til mens vi gikk

7-minutters foredrag

"Visjoner og samarbeid: Skapelsen av psykologutdanning ved UiT" v/førsteamanuensis Bertil Bjerkan, UiT

"De sa det var mulig – og så gjorde vi det!" (Om begynnelser) v/professor emeritus Karl Halvor Teigen, UiO tidl UiT

"Klinisk psykologi – planlegging og organisering??" v/professor Astrid Richardsen, BI, tidl UiT

"Nettverksbygging for klinisk praksis – Tromsø style" v/assisterende direktør FHI/ professor Arne Holte, Nasjonalt folkehelseinstitutt tidl UiT.

"Vi som gikk mens veien ble til" v/psykologspesialist Aud Rørvik, Forebyggende famileteam UNN, og psykologspesialist Nina Herman, BUP Steinkjær.

"Om det gjenstridige praksisfeltet!" v/psykologspesialist/førstelektor Anna Margrete Flåm, UiT

12.00 - 12.30: Pause med lett lunsj 

12.30 - 14.00: Derfor elsker vi psykologi!

Foredrag på 7-10 minutt, hvor de fleste innlederne er både utdannet og jobber ved UiT

"Tre generasjoner psykologer for Nord-Norge" v/professor Catharina Elisabeth Arfwedsson Wang og stud psychol Henrik-August Stadt Wang-Iversen 10 min

"Klinikkdrift i akademia" v/Jørgen Sundby, Kari Galaaen og Karen Hopmann 10 min

"Helsepsykologi – fremtidens fagfelt" v/professor Oddgeir Friborg 7 min

"Smertepsykologi og nevrovitenskap" v/førsteamanuensis Per M. Aslaksen 7 min

"Hukommelse - det angår oss alle" v/dobbelkompetansestipendiat Martin Bystad 7 min

"Stairway to heaven" v/Helse Nord-stipendiat Benedicte Langseth-Eide 7 min

"Studentenes stemmer" v/dagens studenter 15 min

Avrunding v/instituttleder Ingunn Skre       

14.00 - 15.30: Åpne laboratorier og åpen klinikk, Teorifagbygget Hus 5

          

                               


Har du spørsmål om jubileet?

Ta kontakt med Liv-Jorith Isaksen 
E-post: liv.isaksen@uit.no
Tlf.: 776 44199

Psykologifagets historie i Tromsø:

Les mer om psykologifagets historie i Tromsø her

Om Institutt for psykologi

Les mer om Institutt for psykologi ved UiT her

Derfor elsker vi psykologi!

Hva er det som gjør psykologi så spennende? 
Vi har bedt noen av de ansatte ved Institutt for psykologi svare på nettopp dette!
Les mer: Derfor elsker vi psykologi

Følg Institutt for psykologi på sosiale medier:

  IPS på Facebook

IPS på Twitter

  Ansvarlig for siden: Opsahl, Marit Olsvik
Sist oppdatert: 08.04.2016 08:17