Æresdoktorer ved UiT Norges arktiske universitet

Foto: Stig Brøndbo

Universitetsstyret kan utnevne æresdoktorer (doctor honoris causa). Grunnlaget for slik utnevning er betydningsfull vitenskapelig innsats eller fremragende arbeid til gagn for vitenskapen eller kvaliteter eller innsats av spesiell betydning for universitetssamfunnet. Promovering av æresdoktorer skjer vanligvis i tilknytning til universitetets festmøte i mars.

 

 

Ansvarlig for siden: Marit Martinsen Dahle
Sist oppdatert: 01.03.2019 13:28