Æresdoktorer ved UiT Norges arktiske universitet

32 personer utnevnt til æresdoktorer ved UiT Norges arktiske universitet i perioden 1982-2011.

Foto: Stig Brøndbo

Universitetsstyret kan utnevne æresdoktorer (doctor honoris causa). Grunnlaget for slik utnevning er betydningsfull vitenskapelig innsats eller fremragende arbeid til gagn for vitenskapen eller kvaliteter eller innsats av spesiell betydning for universitetssamfunnet. Promovering av æresdoktorer skjer vanligvis i tilknytning til universitetets festmøte i mars.

I forbindelse med universitetets årsfest 26. mars 2015 ble det utnevnt tre nye æresdoktorer:

  • Forfatter Laila Stien
  • Næringslivsleder Trond Mohn
  • Professor em. Oran R. Young.

Les mer om tildelingen her.

 

 


Ansvarlig for prosjektet: Marit Martinsen Dahle