Onshore-Offshore Tectonic Evolution of the North-Norwegian Passive Continental Margin


Ansvarlig for prosjektet: Jurgen Mienert