Fastlegeprosjektet

Pågående samarbeidsprosjekt sammen med:

Førsteamanuensis Nils Kolstrup, MD, Institutt for Samfunnsmedisin

Stipendiat Maja Wilhelmsen, MD, Institutt for Samfunnsmedisin


Ansvarlig for prosjektet: