Fastlegeprosjektet

Pågående samarbeidsprosjekt sammen med:

Førsteamanuensis Nils Kolstrup, MD, Institutt for Samfunnsmedisin

Stipendiat Maja Wilhelmsen, MD, Institutt for Samfunnsmedisin

Ansvarlig for siden:
Sist oppdatert: 25.10.2012 14:48