BOTT SA

Saksbehandling og arkiv

Kort om prosjektet

BOTT Saksbehandling og arkiv (BOTT SA) er et samarbeidsprosjekt i UH-sektoren for anskaffelse av en saksbehandlingsplattform og en separat arkivkjerne.

Ambisjonen er å gi saksbehandlere, ledere og dokumentasjonsforvaltere god prosesstøtte for sine arbeidsprosesser, automatisk og økt dokumentasjonsfangst til arkivkjerne samt god oversikt over egne arbeidsoppgaver. Den nye plattformen skal gi studenter og ansatte mulighet for selvbetjening og raskere saksbehandling.

Konkurransen ble lyst ut i februar 2020 og det pågår nå en omfattende evaluering av tilbudene som er mottatt. Målet er at kontrakt med med leverandøren som blir valgt er signert i løpet av juni 2021. 

Det er besluttet at NTNU skal være pilotinstitusjon og de første som tar i bruk de nye tjenestene. Det er ikke bestemt når innføringen starter ved UiT og øvrige institusjoner. Forberedelsene er likevel i gang og vil intensiveres både nasjonalt og ved UiT når leverandør er valgt og rekkefølge for innføring etter piloten er avklart. Det vil da opprettes et eget innføringsprosjekt for BOTT SA ved UiT. 

Mer informasjon om prosjektet