Informasjon om Sikker Digital Post

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er over to år gammel, og kan ha innhold som er utdatert.

Den offentlige sektor har nå lansert en fellesløsning for sikker digital post til innbyggere. Samtidig skal også digital kommunikasjon være hovedregel i den offentlige sektor.  Regelverk for digital kommunikasjon er beskrevet i eForvaltningsforskriften, Forvaltningsloven og Digitaliseringsrundskrivet, se Direktoratet for forvaltning og IKT sine informasjonssider  

 

UiT Norges arktiske universitet vil i løpet av januar igangsette løsninger for sikker digital post til innbyggere og virksomheter via ePhorte. Det vil si at saksbehandlere kan sende digital post direkte fra ePhorte til innbyggernes (f.eks. studenten eller den ansatte) digitale postkasse (Digpost eller eBoks) eller til virksomhetenes (f.eks. Kunnskapsdepartementet) digitale postkasser (Altinn).  Det er meningen at denne løsningen skal erstatte papirpost samtidig som vi får en løsning som vanlig e-post ikke har; sikker forsendelse av sensitiv informasjon.   

 

Løsningen vil bli presentert hos den enkelte enhet/fakultet i løpet av januar.

 

Vi vil oppfordre alle studenter og ansatte å opprette sin egen digitale postkasse. Dette gjør du her http://www.norge.no/nb/velg-digital-postkasse

På Twitter   #norgesarktiske