Jernalderutgravning på Kveøya

Den 22. juni startet de arkeologiske undersøkelsene på Hundstadneset på Kveøya i Kvæfjord. Det er den største jernalderutgravingen i Nord-Norge siden tidlig på 1990-tallet.
Publisert: 24.06.09 09:47 Oppdatert: 24.06.09 10:06

 Kveøya_relieffspenne

Relieffspenne fra ca 500 e. Kr. funnet i grav på Hundstadneset på 1870-tallet. Foto: Mari Karlstad, TMU

Utgravingsprosjektet er et toårig prosjekt i regi av Tromsø Museum - Universitetsmuseet (TMU) og avsluttes i år.

- Denne utgravningen skiller seg ut fra de tidligere jernalderutgravningene ved at vi for første gang er gitt muligheten til å flateavdekke et større sammenhengende jordbruksområde i stor skala, uttaler prosjektleder Ingrid Sommerseth.

Så langt har man påvist et tidlig jordbruk fra yngre bronsealder og eldre jernalder. Det er dokumentasjon av slik aktivitet som prioriteres i prosjektet. I tillegg er det avdekket spor etter tre langhus, og et større gravfelt fra jernalderen.

- Mer enn 26 graver er registrert og skal undersøkes i år, men etter nyere tids oppdyrking og pløying er disse kun bevart som avtegninger i undergrunnen, forklarer Sommerseth.

Fjorårets undersøkelser har gitt positive funn av to branngraver som er datert til eldre jernalder, 300 e. Kr. Disse er i likhet med lignende graver på øst- og vestlandet knyttet til et større kulturminneområde med bosettingsspor og gravminner fra eldre jernalder.

Tidlig i søkelyset
Hundstadneset var tidlig i arkeologenes søkelys. På 1870- tallet hadde man konstatert at området var rikt på gravminner i form av røyser og gravhauger. Den første arkeologiske utgravningen ble foretatt av TMU  i årene 1874-76. Det ble funnet flere skjeletter og rike funn av sjeldne smykker og våpen fra eldre og yngre jernalder. Disse funnene ligger i magasinet på TMU i dag.

Det er derfor stilt store forventninger til årets utgravning. Mer enn 26 graver skal undersøkes før det kan bygges vei i planområdet. Nye spor etter gårdsaktivitet samt funn fra gravene vil gi verdifull informasjon om gravskikk, teknologi og gårdens sosiale status.

- Handelsforbindelser og kontaktnettverk med andre områder i Norden og Nord-Europa i det første tusenåret etter Kristus vil vi også kunne belyse, avslutter slutter Ingrid Sommerseth.

De arkeologiske utgravingen på Hundstadneset er satt i gang som følge av reguleringsplan for bruforbindelse mellom Kveøya og Hinnøya. De arkeologiske undersøkelsene vil vare fra 22. juni og frem til 31. juli.

 

Vi anbefaler