Jernalderutgravning på Kveøya

24.06.09 Karen Marie Christensen
Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er over to år gammel, og kan ha innhold som er utdatert.

Den 22. juni startet de arkeologiske undersøkelsene på Hundstadneset på Kveøya i Kvæfjord. Det er den største jernalderutgravingen i Nord-Norge siden tidlig på 1990-tallet.

 Kveøya_relieffspenne

Relieffspenne fra ca 500 e. Kr. funnet i grav på Hundstadneset på 1870-tallet. Foto: Mari Karlstad, TMU

Utgravingsprosjektet er et toårig prosjekt i regi av Tromsø Museum - Universitetsmuseet (TMU) og avsluttes i år.

- Denne utgravningen skiller seg ut fra de tidligere jernalderutgravningene ved at vi for første gang er gitt muligheten til å flateavdekke et større sammenhengende jordbruksområde i stor skala, uttaler prosjektleder Ingrid Sommerseth.

Så langt har man påvist et tidlig jordbruk fra yngre bronsealder og eldre jernalder. Det er dokumentasjon av slik aktivitet som prioriteres i prosjektet. I tillegg er det avdekket spor etter tre langhus, og et større gravfelt fra jernalderen.

- Mer enn 26 graver er registrert og skal undersøkes i år, men etter nyere tids oppdyrking og pløying er disse kun bevart som avtegninger i undergrunnen, forklarer Sommerseth.

Fjorårets undersøkelser har gitt positive funn av to branngraver som er datert til eldre jernalder, 300 e. Kr. Disse er i likhet med lignende graver på øst- og vestlandet knyttet til et større kulturminneområde med bosettingsspor og gravminner fra eldre jernalder.

Tidlig i søkelyset
Hundstadneset var tidlig i arkeologenes søkelys. På 1870- tallet hadde man konstatert at området var rikt på gravminner i form av røyser og gravhauger. Den første arkeologiske utgravningen ble foretatt av TMU  i årene 1874-76. Det ble funnet flere skjeletter og rike funn av sjeldne smykker og våpen fra eldre og yngre jernalder. Disse funnene ligger i magasinet på TMU i dag.

Det er derfor stilt store forventninger til årets utgravning. Mer enn 26 graver skal undersøkes før det kan bygges vei i planområdet. Nye spor etter gårdsaktivitet samt funn fra gravene vil gi verdifull informasjon om gravskikk, teknologi og gårdens sosiale status.

- Handelsforbindelser og kontaktnettverk med andre områder i Norden og Nord-Europa i det første tusenåret etter Kristus vil vi også kunne belyse, avslutter slutter Ingrid Sommerseth.

De arkeologiske utgravingen på Hundstadneset er satt i gang som følge av reguleringsplan for bruforbindelse mellom Kveøya og Hinnøya. De arkeologiske undersøkelsene vil vare fra 22. juni og frem til 31. juli.

 

På Twitter   #norgesarktiske