Seminar om fremtidens helsetjenester for akutte behov utenfor sykehus

                 

4 kompetansesentre oppsummerer forskning

Gardermoen 4. APRIL 2016

Nasjonal helse- og sykehusplan og Akuttutvalgets NOU Først og fremst har skapt mye og godt engasjement. For å komme videre trengs mer solid kunnskap. Fire nasjonale kompetansesentre inviterer til et åpen seminar: Hva vet vi om helsetjenestene som skal bevare folks helse når det haster? Hva vet vi ikke og hva må vi sikre oss kunnskap om? 
Park Inn Oslo Airport Hotel, mandag 4. april 2016, klokken 10:00 -16:00

PÅMELDING AVSLUTTET

10:05-10:25

Geografi og legevakt

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm)
Guttorm Raknes 

10:25-10:45

Spørsmål og svar

10:50-11:10

Rekruttering og stabilisering av leger i distrikt og sikring av kvalitet

Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) 
Birgit Abelsen og Helen Brandstorp

11:10-11:30

Spørsmål og svar

11:30-12:30

Lunsj

12:30-12:50

Responstider i den akuttmedisinske kjeden

Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS)
Jan Erik Nilsen

12:50-13:10

Spørsmål og svar

13:15-13:35

Den alvorlig skadde pasient

Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi (NKT-Traume)
Torben Wisborg

13:35-13:55

Spørsmål og svar

14:15-16:00

samtale med panelet

Nklm NSDM NAKOS NKTAnsvarlig for siden: Frank Remman
Sist oppdatert: 29.03.2016 13:28
 

   

     


  


 


Skip to main content