Two centuries of Norwegian Constitution: between tradition and innovation

Nedenfor følger programmet for seminaret som fant sted ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet, den 23. til 24. juni 2014. De små justeringene som fant sted under gjennomføringen av seminaret er ikke angitt. Det arbeides for tiden med et bokprosjekt basert på flere av presentasjonene med professor Giuseppe Franco Ferrari som redaktør.

Program

DAY ONE

 

2.30 pm

Welcome address

Italian Ambassador

                                                           

2.45 – 3.30

I Session History of Norwegian Constitution in a comparative perspective

Values and ideas of the Norwegian Constitution

Dag Michalsen, Professor, University of Oslo

 

dag.michalsen@jus.uio.no

Phone: +47-22859434

 

The role of constitutional practice

Magne Frostad, Associate Professor, University of Tromsø.

 

magne.frostad@uit.no

Phone: +47-776 44195

 

****

 

Norway in comparative constitutionalism

Luca Mezzetti, Full Professor of Constitutional Law, University of Bologna

 

3.30 – 4.15

II Session Parliamentary system: a Norwegian perspective on recent trends

Parliamentary form of government and interparliamentary Nordic cooperation

Arne Fliflet, the Parliamentary ombudsman

****

 

The Constitutional organs and their balance

Rolando Tarchi, Full Professor of Comparative Law, University of Pisa

Paolo Passaglia, Associate Professor of Comparative Law, University of Pisa

 

 

Coffee Break

4.40  – 17.20

 

III Session Fundamental rights and the Courts

The protection of rights and liberties in Norwegian constitutional system

 

Stig H. Solheim, Associate Professor, University of Tromsø.

 

stig.solheim@uit.no

+47-776 45995

****

 

Fundamental rights between National and supranational Courts

Giuseppe Franco Ferrari, Full Professor of Comparative Law, Bocconi University

 

17.20 – 18.00

Discussion

 

21.00

Dinner at restaurant in Tromsø

DAY TWO

 

9.30 am – 10.15 am

Session IV

The Judiciary

The Judicial System in Norwegian constitutional framework

Jussi Pedersen, Associate Professor, University of Tromsø.

jussi.e.pedersen@uit.no

Phone: +47-776 4410

 

****

10.15  – 11.00

 

Session V

State and the Church: secularization and new developments

The religion in Norwegian legal order

 

Tor Wigum,Research Fellow, University of Tromsø.

 

tor.a.wigum@uit.no

Phone: +47-776 49236

 

****

11.00 – 11.15

Coffee break

 

11.15 -12.00

Session VI Minority rights and indigenous peoples

The legal protection of the Sami people in Norway

Susann Funderud Skogvang, Associate Professor, Head of research group on Sami and Indigenous Peoples Law, University of Tromsø.

 

susann.skogvang@uit.no

Phone: +47- 776 44194

 

******

The protection of Saami rights in Finnmark

Mauro Mazza, Associate Professor of Comparative Law, University of  Bergamo

 

Session VII Local government and decentralization

Local Representation and central government powers

Markus Lie,Associate Professor, University of Tromsø.

 

markus.lie@uit.no

Phone: +47 -776 45293

 

Municipal Autonomy in the decentralized welfare

Paolo Carrozza,Full Professor of Comparative Law, University of Pisa S. Anna

 

12.00-12.45

Discussion

 

12.45-14.15

Lunch

 

14.15-15.00

 

Session VIII

The administration

 

Norwegian Administration in a comparative perspective

Mario Comba, Full Professor of Comparative Law, University of Turin

Conclusion