Tromsø 1

Den første Tromsøundersøkelsen (Tromsø 1) ble gjennomført i 1974 og omfattet bare menn i alderen 20-49 år (født i 1925-1954). Fordi yngre menn har mye høyere sykelighet og dødeligheten av hjerte- og karsykdommer, ble bare menn invitert til denne første Tromsøundersøkelsen.

Deltagere 
I alt ble 8866 menn innkalt og 6595 (74 %) møtte opp.

Alder  Invitere  Deltakere
20-24 1662 1014 61,0 
25-29 1996 1374 68,8
30-34 1741 1321 75,9
35-39 1249 1022 81,8
40-44 1095 929 84,8
45-49 1123 935 83,2
Totalt  8866 6595 74,4

Hvis man ikke regner med de som ikke kunne komme pga. midlertidig fravær fra Tromsø, var deltagerprosenten hele 83 %. 


Undersøkelsesmetoder og målinger
Med innkallingen fulgte et kort spørreskjema. Det inkluderte spørsmål angående bl.a. diagnostisert hjerte-karsykdom eller diabetes, symptomer på hjerte-karsykdom, røykevaner samt fysisk aktivitet i arbeid og fritid. Det ble gjennomført et kort intervju og foretatt måling av høyde, vekt og blodtrykk samt tatt en blodprøve for å måle serum kolesterol, triglyserider og hemoglobin ("blodprosent").

Hva fant vi ?
Det meste kjente forskningsresultatet fra Tromsø 1 er påvisningen av at et relativt høyt nivå i serum av HDL-kolesterol ("det gode kolesterol") beskytter mot hjerteinfarkt. Denne artikkelen var i 1977 det mest hyppige refererte norske vitenskaplige arbeid, og er senere blitt referert mer enn 1100 ganger i den medisinske faglitteraturen.