Feministiske ressurser

Kjønnede konferanser

Filosofi er et fag hvor det avholdes konferanser og workshops, og utgies tidsskrifter og antologier, med kun mannlige bidragsytere. Dette skader målet om kjønnsbalanse i filosofifaget fordi det viderefører eller forsterker stereotyper om filosofifaget som en mannlig disiplin, og det kan bidra til at kvinner opplever "stereotype trussel", som igjen kan medføre at kvinner presterer dårligere i faget enn de ellers ville gjort.

Bloggen Feminist Philosophers har en kampanje for å øke forståelsen for problemet og bidra til løsninger:

Gendered conference campaign

Hva er problemet med kjønnede konferanser og andre FAQ

Hvordan unngå en kjønnet konferanse

 

Kvinnelige filosofer og vitenskapskvinner gjennom historien

«Senteret for Kvinnelige Filosofer og Vitenskapskvinner gjennom Historien» (The Center for the History of Women Philosophers and Scientists) ved Universitetet i Paderborn arrangerer jevnlig konferanser, workshoper og foredrag om kvinner i filosofi- og vitenskapshistorien. På følgende nettside finnes informasjon om disse arrangementene, samt andre arrangementer verden rundt relatert til samme tematikk:

https://historyofwomenphilosophers.org/events/

 

Kilden Kjønnsforskning

På nettsiden til Kilden Kjønnsforskning finnes et mangfold av norske nyhets- og forskningsartikler som angår og diskuterer likestilling og relasjonen mellom kjønnene. I tillegg finnes det en svært god oversikt over workshoper og konferanser relaterte til kjønn så vel nasjonalt som internasjonalt:

http://kjonnsforskning.no/nb