DigForsk i Vadsø

Oppdrag

For tiden arbeider sentralen i Vadsø med digitalisering av matrikkelbøker for Kartverket i Vadsø. I 2014 registrerte Vadsø herbariesamlingen fra Naturhistorisk Museum ved Universitetet i Oslo, i samarbeid med Digitarium.Vadsø har også digitalisert studentarkivet for Studieavdelingen ved Universitetet i Oslo som et løpende prosjekt. I 2011- 2013 utførte sentralen to prosjekter for Varanger museum, avdeling Vadsø. Det første prosjektet dreide seg om å transkriberte dagbøker etter Hans Fredrik Esbensen (1855- 1930) og den andre var å transkribere intervjuer av personer med opplevelser fra krigen og tiden etterpå, i prosjektet "Levende Minner".Ansvarlig for siden:
Sist oppdatert: 25.09.2017 09:23

Kontakt:

Hege Elisabeth Stock
Daglig leder
E-post: hege.stock@digforsk.no


Postboks 277, 9811 Vadsø
Besøksadresse: Rådhusgata 6
Telefon: 412 46 691