Strategi

– God arbeidshelse er god folkehelse!


Våre verdier:


Samfunnsnær


Praksisorientert


Aktuell


Anerkjennende


Uavhengig

Vi SKAL:
 • Jobbe tett med aktører i arbeidslivet

 • Være tett på problemstillinger i den nordlige region

 • Være relevant og nyttig for arbeidstakere og arbeidsgivere 

 • Bidra i forebyggende folkehelsearbeid

 • Speile utfordringer og behov i vår samtid

 • Anerkjenne lokal kunnskap

 • Utøve akademisk integritet

 • Ikke være styrt av særinteresser

Vårt mål er å Fremme god helse i arbeidslivet, ved å:
 • Generere, tilgjengeliggjøre og aktivere kunnskap.

 • Jobbe på tvers av fag, fakulteter og sektorer i samfunnet.

 • Bruke aktive samarbeidspartnere.

 • Anerkjenne og bruke lokal kunnskap.

 • Samarbeide aktivt internasjonalt.

 • Ta vare på mennesker og miljø.