Aktiviteter

Nettverket skal være en møteplass for forskere, praktiserende helse-og sosialarbeidere og studenter fra medisin og andre helse-og sosialfag. Hovedvirksomheten består av å koordinere masteroppgaver innenfor forskningsfeltet "flyktninghelse". Vi fasiliterer ulike typer arrangement som skal bidra til at erfaringer fra praksisfeltet og fra mennesker med flyktningbakgrunn blir med i utforming av problemstillinger for studentoppgavene.Ansvarlig for siden: Johanna Laue
Sist oppdatert: 19.10.2017 12:45