Publikasjoner

Publikasjoner 2017

Andreassen, V.; Olsen, T.H. & Solstad, E. (2017). Helhetsperspektiv i økonomisk/administrative fag – ønske eller realitet? Uniped, 17 (3), 249-260.

Bertheussen, B. A (2017). Improving management accounting education through the use of interventionist action research. Beta – The Scandinavian Journal of Business Research, 31 (2),170–183.

Bertheussen, B. A (2017). Hvordan kan handelshøyskolene gjenvinne relevans? Magma – Tidsskrift for økonomi og ledelse, 20 (5), 46–54.

Filstad, C. (2017). Ledelse av kompetanse: kompetent ledelse. I: Ledelse i fremtidens skole. Bergen: Fagbokforlaget s. 123-141

Filstad, C. (2017). Ledelse for kompetanse og kompetent ledelse. I: Kompetanseforvaltning i Forsvaret. Bergen: Fagbokforlaget s. 31-51

Filstad, C. (2017). Nyansattes organisasjonssosialisering: Læringsstrategier og perspektiver. Bergen: Fagbokforlaget 2017 (ISBN 9788245019872) 180 s.

Hagebakken, G. & Nilsen, E.A. (2017). Førstelinjelederens handlingsrom - bur eller ballsal? I Andersen, O.J., Moldenæs, T. og Torsteinsen, H. (red): Ledelse og skjønnsutøvelse : analyse, intuisjon, forhandlinger. Bergen: Fagbokforlaget. s. 93-111.

Johansen, S.T. (2017). Legitimacy, Forms of. I: Sage Encyclopedia of Political Behavior. Sage Publications 2017 ISBN 1483391167.

Olsen, T.H.; Solstad, E. & Torsteinsen, H. (2017). The meaning of institutional logics for performance assessment in boards of municipal companies. Public Money and Management, 37 (6), 393-400.

Olsen, T.H., & Solstad, E. (2017): Changes in the power balance of institutional logics: Middle managers’ responses. Journal of Management and Organization, published online 27 December, DOI: 10.1017/jmo.2017.72.

Selart, M.; Johansen, S.T. (2017). Coping with career development: a field study measuring the influence of work characteristics and employee personality. Behaviormetrika, Volum 44 (2) s. 559-573.

Solstad, E. & Olsen, T.H. (2017). Den kyndige økonomisk/administrative fagutøverens helhetsforståelse. Praktisk Økonomi & Finans, 33 (1), 97-112.