Aktiviteter

Ansvar for sesjoner på konferanser 2017

Sesjon 5 NEON, Bodø 22.-23. november 2017: Organisasjonslæring: praksiser, perspektiver og forutsetninger for omstillinger, endringer og organisatorisk kompetanse. Sesjonsansvarlige: Cathrine Filstad, Elin A. Nilsen, Trude Høgvold Olsen og Anja Overgaard-Thommassen. 12 papers mottatt.

Sesjon 7 NEON, Bodø 22.-23. november 2017Institusjonelle logikker: utfordringer og muligheter for organisasjoners virke. Sesjonsansvarlige: Lena Bygballe, Ragnhild Kvålshaugen, Trude Høgvold Olsen og Elsa Solstad. 7 papers mottatt.

 

Konferansepapers 2017

Borge, B.H., Filstad, C., Olsen, T.H. & Skogmo, P.Ø. (2017). Diverging Views of the Norwegian Police Services as a Learning Organization. NEON-konferansen 2017, Bodø, 22.-23. november.

Espedal, B.; Johansen, S.T. (2017). Balancing autonomy and power in leading change. Academy of Management Annual Meeting; 2017-08-04 - 2017-08-08

Filstad, C. & Olsen, T.H. (2017): Dilemmas police leaders encounter as change agents. The British Academy of Management Conference 2017, Warwick, 5th-7th September.

Hagebakken, G., Olsen, T.H. & Solstad, E. (2017). Projects as tools for organizational change in the public sector. The British Academy of Management Conference 2017, Warwick, 5th-7th September.

Johansen, S.T.; Espedal, B.; Selart, M.; Grønhaug, K. (2017). Self-construals, trust and trust formation. International Conference on Trust; 2017-11-18 - 2017-11-20.

Johansen, S.T.; Espedal, B.; Selart, M.; Grønhaug, K. (2017). Self-construals, trust and trust formation. Stabsseminar Waseda University; 2017-11-21 - 2017-11-21.

Nilsen, E.A. & Michalsen, A. (2017). When non-strategic involvement is not an option: the strategic role of the board of a small event-firm. The British Academy of Management Conference 2017, Warwick, 2017-09-05 - 2017-09-07

Nilsen, E.A. & Sandaunet, A.G. (2017). Mulighetsrom for læring i endringsprosesser: en studie av møtet mellom institusjonelle logikker. NEON-konferansen 2017; 2017-11-21 - 2017-11-23.

Strøm, Heidi Angell (2017). The up and coming – Cultural entrepreneur project and institutional logics. British Academy of Management Conference 2017. Track: The Cultural and Creative Industries (CCI) 2017-09-05 - 2017-09-07.

 

Populærvitenskapelige foredrag 2017

Nilsen, E.A.; Michalsen, A. & Bertheussen, B.A. (2017). Styrets strategiske rolle. KUPA Styreutvikling; 2017-04-25 - 2017-04-25

Olsen, T.H. (2017). Utfordringer og muligheter når ulike logikker møtes i styrerommet. Foredrag for styret og administrasjon i Sykehusapotek Nord HD, Harstad, 20. september.

Olsen, T.H. og Solstad, E. (2017). Styrearbeid med forskerblikk. Foredrag for KUPA Styreutvikling, Harstad, 15. september.

Olsen, T.H. (2017). Planlagte endringer i kompetanseorganisasjoner: enkle oppskrifter – store utfordringer? Foredrag for UNNs lederutviklingsprogram PULS, Tromsø, 4. mai.

Strøm, Heidi Angell. "Planlegg sommerferien bedre" - ABC i prosjektplanlegging for hverdag, arbeid og fest. Lunsjforedrag i PANORAMA 2017-01-01 - 2017-01-01.

 

NEON-konferansen i Tromsø i november 2016

Sesjonen 5 «Paradokser og dilemmaer i strategi, styring og ledelse», se program.

Ansvarlige for sesjonen: Trude Høgvold Olsen, Elsa Solstad, Svein T. Johansen og Elin A. Nilsen.

Totalt 9 paper ble presentert og diskutert, 4 av dem har forfattere fra forskergruppa:

Birkelund, G.: Exploring individuals’ responses to paradox

Hagebakken, G., Olsen, T.H. og Solstad, E.: Hvordan fungerer prosjekter for å håndtere dilemmaer knyttet til ressursallokering mellom utvikling og daglig drift over tid?

Michalsen, B.B.: Mediebedrifter gjennom det store hamskiftet.

Strøm, H.A.: Paradokser og dilemmaer for unge musikkartister som vil opp og fram – institusjonelle logikkers betydning i entreprenørprosjekt i den kreative industrien.

University of the Arctic sitt årlige møte i St.Petersburg i september 2016

Svein Tvedt Johansen var ansvarlig sesjon 5.3 ‘The Role of Place i Northern SME-business Strategies’ under det vitenskapelige programmet. Medarrangører var Universitetet i Lappland, Universitetet i Akureyri samt State Polar Academy i St. Petersburg. Se program.

Ett av paperne som ble presentert på sesjonen hadde en forfatter fra forskergruppa:

Johansen, S.T.; Vieru, M.;  Hietainen, L.; Knutsson, O. and Gestsson, H.: Staying local and flexible; compatible tasks or a contradiction in terms?