Links

Relevant journals and conferences

Centre for Women's and Gender Research

Kontakt
Epost: skk@skk.uit.no

Postadresse
Senter for kvinne- og kjønnsforskning 
UiT Norges arktiske universitet
Postboks 6050 Langnes
9037 Tromsø