Dersom du har spørsmål, ønsker innsyn i dine data, eller ønsker å trekke deg fra studien, kan du kontakte

SAMINORs leder

Ann Ragnhild Broderstad

Telefon: 95 97 05 59

E-post: ann.ragnhild.broderstad@uit.no

eller

Databaseansvarlig

Marita Melhus

Telefon: 776 46226

Epost: marita.melhus@uit.no

 

Publikasjoner med data fra SAMINOR

Pågående forskningsprosjekter med data fra SAMINOR

Avsluttede forskningsprosjekter med data fra SAMINOR