Blodproppordboka

Antikoagulantia: Blodfortynnende medisiner, det vil si medisiner som motvirker at blodet levrer seg og danner blodpropp.

Arterie: Pulsåre, det vil si blodårer som fører blod med høyt oksygeninnhold til kroppens vev og organer.

Atrieflimmer: Den vanligste formen for hjerterytmeforstyrrelser (arytmi). Det er en uregelmessig, ofte rask hjerterytme, som kan forårsake blodproppdannelse i hjertets forkamre.

Blodplate: Et lite, rundt fragment som sirkulerer i blodet. Dersom det tilkommer skade i blodåreveggen, klebrer blodplatene seg til skadestedet for å stanse blødningen, og forankres etter hvert i et fibrinnettverk som stabiliserer blodplatepluggen.

Blodpropp: Levret blod inni en blodåre, som i hovedsak består av blodceller, blodplater og proteinet fibrin. En blodpropp hindrer den normale blodstrømmen.

Body mass index (BMI): Et vektmål basert på en persons vekt og høyde. BMI beregnes ved å dele kroppsvekt i kg på høyde (i meter) opphøyd i 2. potens (vekt(kg)/høyde(m)2).

Computertomografi (CT): En CT-maskin er et røntgenapparat som tar bilder av kroppen fra mange vinkler, og en datamaskin samler så disse til et avansert røntgenbilde. Et CT-røntgenbilde kan vise detaljer fra indre organer som ikke kan fremstilles på vanlige røntgenbilder.

D-dimer: Et mål på nedbrytning av levret blod. Sjekkes rutinemessig i blodprøver når en blodpropp skal diagnostiseres.

Dyp venetrombose (DVT): Tilstand der en blodpropp er dannet i en av kroppens dype vener (som regel i beinet) og hindrer normal blodgjennomstrømning.

Distal DVT: DVT under kneet

Embolus: Dersom hele eller deler av en blodpropp løsner, kalles dette embolisering. En embolus er altså en blodpropp som har løsnet fra der den ble dannet, og som følger blodstrømmen til den kiler seg fast. Kiler den seg fast i lungekretsløpet, kalles det lungeemboli (LE).

Fibrin: Et protein som binder sammen blodplater og blodceller til en blodpropp

Idiopatisk: En sykdom som en ikke vet årsaken til kan bli betegnet som idiopatisk.

Koagulasjon: En prosess som fører til at blodet stivner (levrer seg). Koagulasjon er en naturlig prosess for å unngå livstruende blødninger ved karskade, som for eksempel når en skjærer seg. Det er imidlertid problematisk dersom koagulasjonsprosessen «skyter over mål» og blodet levrer seg i blodårene slik at den normale blodstrømmen hindres.

Koagulasjonsfaktorer: Proteiner som bidrar til levring av blod. 

Lungeemboli (LE): Blodpropp i lungekretsløpet. Betegnelsen lungeemboli kommer av at tilstanden oftest skyldes at en bit av en blodpropp et annet sted i kroppen, har løsnet (embolisert) og fulgt blodbanen til lungekretsløpet, der den har kilt seg fast. På engelsk heter lungeemboli pulmonary embolism, derav forkortelsen PE.

Posttrombotisk syndrom (PTS): En langtidskomplikasjon til DVT. Betegner den tilstanden som oppstår når en DVT i beinet har ødelagt veneklaffene eller har ført til arrdannelse i de dype venene slik at det forstyrrer den frie blodstrømmen. PTS kjennetegnes av smerter, tyngdefornemmelse og hevelse i beinet, misfarging i huden og noen ganger sårdannelse.

Profylakse: Tiltak som brukes for å forebygge en sykdom. I noen tilfeller brukes for eksempel blodfortynnende medisiner som profylaktisk behandling mot VTE.

Proksimal DVT: En DVT over knenivå

Provosert VTE: En DVT eller LE som oppstår i forbindelse med kjente risikofaktorer (som for eksempel sykehusinnleggelse, kirurgi, graviditet, traume etc.)

Risikofaktor: En faktor som øker sannsynligheten for å utvikle sykdom. For VTE har man både temporære risikofaktorer, som graviditet og kirurgi, mens andre risikofaktorer kan være permanente, slik som arvelige tilstander.

Trombe/trombose: Medisinsk betegnelse for blodpropp

Trombektomi: Kirurgisk fjerning av en blodpropp fra et blodåre.

Trombofili: Arvelig eller ervervet tilstand der endringer i blodet øker risikoen for blodpropp.

Ultralyd: En smertefri undersøkelse der ikke hørbare lydbølger brukes til å danne bilder av organer og strukturer inne i kroppen. Brukes ofte for å diagnostisere DVT.

Uprovosert VTE: En VTE som oppstår uten åpenbare risikofaktorer.

Vene: Blodårene som fører oksygenfattig blod tilbake fra kroppens vev og organer til hjertet kalles vener.

Venøs trombose (VTE): Dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE) går under samlebetegnelsen VTE.