Ledige masterprosjekter

Gruppa vår tilbyr til enhver tid flere mulige masterprosjekter for spesielt for studenter innen Fiskeri- og havbruksstudiet, men også for masterustudenter innen marin bioteknologi eller fiskehelse. Ta kontakt med Edel som er masterkontakt ved gruppa for eventuelle spørsmål:

Her følger en oversikt over ledige prosjekter samt veileder for de forskjellige prosjektene:

Tittel Bedrifts-samarbeid Lab Kontaktperson
Kvantifisering av proteiner i fisk/sjømat og andre proteinkilder -  ulike metodologiske aspekter Nei Ja Karl-Erik Eilertsen
Utvikling av hurtig-metode for bestemmelse av fettsyreprofil i blod Nei Ja Karl-Erik Eilertsen
Lagringsstabilitet av fettsyrer i "tørkede bloddråper" - DBS Nei Ja Karl-Erik Eilertsen
Lagringstabilitet av marine lipider i frysetørkede produkter Nei Ja Karl-Erik Eilertsen
Fettinnhold og fettsyresammensetning i laks fra ulike produsenter - hvor stor er variasjon i fosfolipider og totallipider?  Nei Ja Karl-Erik Eilertsen
Tittel Veileder
Tittel Veileder
Tittel Veileder