Samarbeidspartnere

Viktige nasjonale samarbeidspartnere for forskningsgruppa er:

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT

Havforskningsinstituttet, National Institute of Nutrition and Seafood Research (NIFES)

Institutt for bioteknologi, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, NTNU. 

Nofima marin

Andre forskningsgrupper ved NFH

Innenfor industrien:

Calanus AS

Finnfjord AS (Finnfjord Smelteverk)

Marealis AS

Stella Polaris AS

Vesterålen Marin Olje AS

Internasjonale partnere:

Aquaculture  and Upgrading Division, Instituto Portuges doMar e da Atmosfera (IPMA), Lisboa, Portugal

Department of Biostatistics and Computational Biology, University of Rochester Medical Center, Rochester, NY

Public Health Authority, Ministry of Health, Seychelles 

IRD (Institut de Recherche pour le Développement), UMR MARBEC, Seychelles

Fiskaaling Aquaculture Research, Station of the Faroes, Faroe Islands.

Human Nutrition Northern Ireland Centre for Food & Health (NICHE), Ulster University, Ireland

Institute of Nutraceuticals and Functional Foods, Université Laval, Quebec, Canada

FNs matvareorganisasjon FAO