Utdanning

          Det er flere studieløp som kan lede fram til spesialisering innen ressursøkonomi ved Universitetet i Tromsø.

En mulighet er å ta en Master i Samfunnsøkonomi etter å ha tatt en relevant bachelorgrad, der masteroppgaven skrives innen ressursøkonomi.

En annen mulighet er å studere Fiskeri og Havbruksvitenskap, følge retningen Fiskeriforvaltning og skrive master innen ressursøkonomi. 

En tredje mulighet er å ta relevant bachelor, og så søke opptak på den engelskspråklige masteren International Fisheries Management, og velge økonomispesialisering, samt skrive master innen ressursøkonomi.                                           

Lyst å skrive masteroppgave innen miljø- og ressursøkonomi?  

 

 

Er det noe du er nysgjerrig på eller har lyst å undersøke nærmere?

Gruppen har noen midler tilgjengelig for at du skal kunne gjennomføre en spennende masteroppgave. Under finner du noen forslag til temaer som kan veiledes av C. Armstrong, M. Aanesen, A. Eide, eller O. Flåten

       

 

Eksterne effekter i konvensjonell oppdrett

Oppdrett i sjømærer har effekter på livet i havet og elvene ved bl.a. lakselus, rømming, forspill og medisinrester. Omfanget av slike eksterne effekter varierer og det samme gjør skadene. Basert på hva naturviterne vet – foreta bioøkonomiske eller nytte-kostnadsanalyser av konvensjonell oppdrett. Eventuelt å sammenlikne med Grønne konsesjoner.

 

 

Nytte-kostnad analyse økosysteminngrep 

I avisene leser vi diskusjoner om økosysteminngrep: kalking mot kråkeboller for å få opp tareskogen og fiskeyngel produksjonen; utsett av smolt for å øke innsig av laks, o.l. Hva er de mulige økonomiske gevinster og kostnader?

  

 

Bioøkonomisk analyse av hummer

Sterk etterspørsel etter hummer har medført kraftig desimering av bestanden. Flere tiltak for beskyttelse og vekst er innført, bl.a. hummer reservater (marine verneområder), kortere fiskeperioder, redskap begrensninger og minstemål. En god del biologisk kunnskap finnes i ulike forskningsrapporter. Oppgaven skal analysere de økonomiske nytte og kostnads elementer av forvaltning – ved hjelp av bioøkonomisk teori , nytte-kostnad analyse og næringsøkonomi.

 

Følgende temaer er inspirert av internasjonale konferanser i miljø-økonomi og fiskeri (f.eks. IIFET):

Nye markeder og arter for akvakultur

Game theory og analyse av samarbeid mellom aktører i fiskeri

Bio-economic modelling

Alternative datakilder for fiskeriforskning

Økonomisk analyse av forvaltningstiltak 

Fiskeri og akvakultur under klimaendringer

Fisketurisme – bærekraft, nytte-kostnadsanalyse

Risk og usikkerhet i fiskerier

Økonomi av vernet naturressurser

Økonomi av bifangst

Lyst å skrive en oppgave innen bedriftsøkonomi?

 Under finner du en rekke temaer som kan ledes av K. Heen, B. Dreyer eller ansatte på Handelshøgskolen i Tromsø 

  

 

 Lønnsomhetsanalyse

– bruk av investeringsanalyse (hele prosjektets levetid)  eller kalkulasjon (gjennomsnittlige årlige inntekter og kostnader).

 

Havbruk/akvakultur  

– lønnsomhetsberegninger nye arter, ny teknologi ( f. eks. mer miljøvennlig teknologi), økologisk produksjon.

  

 

 Fiske/fiskeforedling

– lønnsomhetsberegning av investering i nytt fartøy/foredlingsanlegg  eller nyinvestering i eksisterende fartøy/anlegg f. eks ny produksjonslinje for nytt produkt.

 

For den som vil fordype seg ytterligere i forskning innen miljø og ressursøkonomi kan det være aktuelt å ta doktorgrad. Listen under viser doktorgrader ved forskningsgruppen mellom 2006 og 2016.

 

Ph.d i samfunnsvitenskap Erlend Dancke Sandorf

NFH (Norges fiskerihøgskole). Disputasdato 15.08.2016
Tittel avhandling: Valuing unfamiliar and complex ecosystem services. The influence of survey mode, knowledge and dishonesty.
Erlend jobber som postdoktor ved Swedish University of Agricultural Sciences i Umeå.

 

Ph.d i samfunnsvitenskap Nguyen Ngoc Duy
NFH (Norges fiskerihøgskole). Disputasdato 10.03.2016
Tittel avhandling: The economics of open-acccess fisheries. Subsidies and performance of Vietnamese fisheries.

 

Ph.d. i samfunnsvitenskap Thi Thanh Thuy Pham

NFH (Norges fiskerihøgskole). Disputasdato 14.06.2013

Tittel avhandling: Rent creation and distribution – Theory and the Vietnamese small-scale purse seine fishery.

Thuy jobber som foreleser og forsker ved Universitetet i Nha Trang, Vietnam.

 

Ph.d. i samfunnsvitenskap Øystein Breiland Harsem

NFH (Norges fiskerihøgskole). Disputasdato: 07.06.2013

Tittel avhandling: Oil and gas activity in the high north - Economic oppertunities and political dependencies

Harsem jobber i dag som Senior Associate i BDO Rådgiving.

 

Ph.d. i samfunnsvitenskap Jannike Falk-Petersen

NFH (Norges fiskerihøskole). Disputasdato: 12.06.2012

Tittel avhandling: Management of the alien invasive red king crab - Integrating natural and social science perspectives

Jannike jobber i dag som forsker ved Norges fiskerihøgskole.

 

Ph.d. i samfunnsvitenskap Quach Thi Khanh Ngoc

NFH (Norges fiskerihøgskole). Disputasdato: 20.11.2009

Tittel avhandling: Essays on the Economics of Marine Protected Areas and Fisheries Managements

 

Ph.d. i samfunnsvitenskap Sigurd Aanestad

IFØ (Institutt for økonomi - NFH). Disputasdato: 18.09.2009

Tittel avhandling: Essays on exploitation of natural resources - Optimal control theory applied on multi-species and fossil fuel extraction

 

Ph.d. i samfunnsvitenskap Le Kim Long

IFØ (Institutt for økonomi). Disputasdato: 05.06.2009

Tittel avhandling: The Potential for Cooperation in Shared Fisheries - Theory and Application to Vietnam's Fisheries Strategy in the South China Sea

 

Doctor philosophiae Arne Johannes Eide

IFØ (Norges fiskerihøgskole). Disputasdato: 14.11.2008

Tittel avhandling: Bioeconomic Perspective on the Norwegian Barents Sea Cod Fishery

Arne jobber i dag som førsteamanuensis ved Norges fiskerihøgskole.

 

Ph.d. i samfunnsvitenskap Eirik Inge Mikkelsen

IFØ (Institutt for økonomi - NFH). Disputasdato: 05.05.2008

Tittel avhandling: Economic Analyses of User-Interactions in the Coastal Zone

Mikkelsen er i dag forskningssjef på NORUT Samfunnsforskning.

 

Ph.d. i samfunnsvitenskap John Roald Isaksen

IFØ (Institutt for økonomi - NFH). Disputasdato: 08.06.2007

Tittel avhandling: Upstream vertical integration and financial performance. The case of the Norwegian fish processing industry

 

Doctor scientiarum Siv Reithe

IFØ (Institutt for økonomi - NFH). Disputasdato: 23.03.2007

Tittel avhandling: Essays on the bioeconomics of marine reserves

 

Doctor rerum politicarum Margrethe Aanesen

IFØ (Institutt for økonomi - NFH). Disputasdato: 03.05.2006

Tittel avhandling: To Russia with Love? Four Essays on Public Intervention under Assymetric Information: The Petsjenganikel Case on the Kola Peninsula

Margrethe er i dag førsteamanuensis ved MRØ, Norges fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø.