Publikasjoner

Publikasjoner

2014
Skaalvik, Mari Wolff; Gaski, Margrete; Norbye, Bente. Decentralized nursing
education in Northern Norway: a basis for continuing education to meet
competence needs in rural Arctic healtcare services. International Journal of
Circumpolar Health 2014; Volum 73. ISSN 1239-9736.s doi:
10.3402/ijch.v73.25328

2013

Norbye, Bente; Skaalvik, Mari Wolff. Decentralized nursing education in Northern Norway: towards a sustainable recruitment and retention model in rural Arctic healthcare services. International Journal of Circumpolar Health 2013; Volum 72. ISSN 1239-9736.s doi: 10.3402/ijch.v72i0.22793.

Nilsen, Ragnhild; Nilsen, Line Lundvoll. Interprofessional Participation and Reflection in a Digital Network. (fulltekst) Seminar.net : Media, technology and lifelong learning 2013; Volum 9 (1). ISSN 1504-4831.s 32 - 42.

Norbye, B., Edvardsen, O., Thoresen A. L. (2013): Bridging the gap between health care education and clinical practice throught action research. IN: McNiff, J. (ed) Value and Virtue in Practice Based Research. Dorset: September Books. ISBN 978-1-902047-04-1

 2012

Breivik, E; Obstfelder, A (2012): Yrkesmotivasjon i helsereformenes tid, Tidsskriftet Sykepleien, 2; 110-119

McNiff, Jean. Travels around identity: Transforming cultures of learned colonisation, in Educational Action Research20(1): 129–146. March.

Nilsen, Ragnhild; Bioingeniøren nr. 8/2012: IKT som verktøy for interaksjon og helsefaglig samarbeidslæring

Nilsen, Ragnhild; Journal of Research in interprofessional Practice and Education (submitted 6.8.2012): Interprofessional Participation and Reflection in a Web-Based Community of Practice.

Nilsen, Ragnhild; Seminar.net (submitted 24.3.2012): Digital Network as a Learning Tool for Health Sciences Students

2011

Husum, Hans; Edvardsen, Odd. (2011)
Poverty as trauma: Methodological problems when reality gets ugly. I: Disability and poverty. A global challenge.. Policy Press 2011 ISBN 978-1-84742-885-1. s. 207-223

Hagen, Roar; Gudmundsen, Anita Carin. (2011)
SELF-REFERENCE AND REFLECTION: CONNECTING GENERAL THEORY AND EMPERICAL RESEARCH. Tidsskrift for samfunnsforskning 2011 ;Volum 52.(4) s. 459-489

Hagen, Roar; Gudmundsen, Anita Carin. (2011)
Selvreferanse og refleksjon: Forholdet mellom teori og empiri i forskningsprosessen. Tidsskrift for samfunnsforskning 2011 ;Volum 52.(4) s. 459-490

Karlsen, Anne-Gerd; Laholt, Hilde; Sundelin, Marit. (2011)(Rapport)
Rapport fra et felles undervisningsprosjekt: vurdering av barns språk. Et samarbeid mellom helsesøsterutdanning og førskolelærerutdanning ved UIT.. Tromsø: Universitetet i Tromsø 2011 15 s.

McNiff, Jean. and Whitehead, J. You and Your Action Research Project (third edition). London, Routledge.

McNiff, Jean. New cultures of critical reflection in Qatar, in Educational Action Research 19(3): 279–196.

McNiff, Jean. It takes a township, in South African Journal of Higher Education, 25(7) (1253–1273).

Nilsen, Ragnhild. (2011)(Rapport)
Samnett - en arena for tverrprofesjonelt engasjement. Et virtuelt fagnett for helsefagstudenter ved Universitetet i Tromsø. Tromsø: Munin, Universitetet i Tromsø, 2011 25 s.

Bjørke, Gerd; Almenning, Tone Hoff; Nilsen, Ragnhild; Moen, Anita. (2011) (Rapport)
Å lære teamarbeid. Kvalifisering for tverrprofesjonelt samarbeid - Høgskolen i Sør-Trøndelag. CAB-prosjektet. Delrapport IX. Oslo: Høgskolen i Oslo 2011 (ISBN 978-82-579 

Bjørke, Gerd; Nilsen, Ragnhild; Almenning, Tone Hoff; Haugland, Elisabeth. (2011)(Rapport)
Tverrprofesjonell læring og felles undervisning. Kvalifisering for tverrprofesjonelt samarbeid, Universitetet i Tromsø. Delrapport VII - CAB-prosjektet. : HiO-rapport 2011 (ISBN 978-82-579-4750-7) 57 s.

Egestad, Helen; Nilsen, Ragnhild. (2011)Tverrprofesjonell samarbeidslæring ved radiografutdanningene i Norge. Hold Pusten 2011 (5) s. 25-31

Sørensen, Unni. (2011) Hygiene og smittevern. I: Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie - Sykepleieboken 1. Akribe Forlag 2011 ISBN 978-82-7950-148-0. s. 266-305

Motwani, Hitesh V.; Qiu, Shiran; Golding, Bernard T.; Kylin, Henrik; Törnqvist, Margareta. (2011)
Cob(I)alamin reacts with sucralose to afford an alkylcobalamin: Relevance to in vivo cobalamin and sucralose interaction. Food and Chemical Toxicology 2011 ;Volum 49.(4) s. 750-757

Ytreberg, Beate;Thornquist, Eline; Aars, Marianne. (2011)
Undersøkelse og samhandling : intervjustudie fra psykiatrisk barnefysioterapipraksis. Fysioterapeuten 2011 ;Volum 78.(9) s. 24-30

2010

McNiff, Jean. Action Research for Professional Development: Concise advice for new (and experienced action researchers. Dorset, September.

Nilsen, Ragnhild. (2010) Er tverrprofesjonell samhandling noe annet enn utøvelse av fag?. Nordisk tidsskrift for helseforskning 2010 ;Volum 6.(1) s. 93-100

Nilsen, Ragnhild. (2010) Samhandling i helsefaglig arbeid. Studentopplevelser fra praksisfeltet.. Høyskoleforlaget 2010 (ISBN 978-82-7634-847-7) 100 s.

Haugland, Elisabeth;Norenberg, Dorte Lybye; Nilsen, Ragnhild; Bjørke, Gerd. (2010) (Rapport)
Fokus på samarbeid : Kvalifiseringfor tverrprofesjonelt samarbeid ved Høgskolen i Bergen. Oslo: Høgskolen i Oslo 2010 (ISBN 9788257947255) 48 s. (nr.5)

Norbye, Bente; Furu, Rigmor.(2010)
Kan "Blended learning" bidra til refleksiv praksis?. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning 2010 ;Volum 12.(4) s. 45-56

Norvik, Catrine; Norbye, Bente; Tøllefsen, Sissel. (2010)
Desentralisert sykepleierutdanning ved et veiskille inn i det nye universitetet. Nye pedagogiske utfordringer - en videreutvikling av dagens modell.. : Universitetet i Tromsø 2010 36 s.

Thoresen, Anne Lise; Hanson, Toril.(2010) (rapport)
Prosjektet har fungert som et vannhull-en evalueringsrapport. : Jordmorutdanningen 2010 27 s.

2009

Karlsen, Anne-Gerd; Normann, Hans Ketil.
Helsesøsters arbeid med ungdom og deres forhold til kropp. Nordisk tidsskrift for helseforskning 2009 (1) s. 28-42
UiT

Nordmo, Elisabeth CY; Aronsen, Lena; Wasland, K; Småbrekke, Lars; Vorren, Solveig M..
Severe Apnea in an Infant Exposed to Lamotrigine in Breast Milk. The Annals of Pharmacotherapy 2009 ;Volum 43.(11) s. 1893-1897
UiT

Aars, Marianne. Challenging the establishment? Has a practice-based, part-time bachelor program any benefits in educating physiotherapists for tomorrow?. UNIPED (Tromsø) 2009 (1) s. 29-43
UiT

2008

Brinchmann, Berit Støre; Wisborg, T; Murad, MK; Edvardsen, Odd.
Life or death. The social impact of paramedics and first responders in landmine-infested villages in northern Iraq. Rural and remote health 2008 s. 11-
UiT

Nilsen. R. (2008) Samtidens oppstemte temperatur. Bodø: Nordisk tidsskrift for helseforskning nr. 2-2008 4. årgang.

Norbye, Bente. Desentralisert sykepleierutdanning: hvor er vi nå? 18 år siden oppstarten og 10 kull senere. I: Fra krisetiltak til suksesshistorier Desentraliserte profesjonsutdanninger i Troms 1978-2008. : Orkana 2008 ISBN 9788281040595. s. 93-106
UiT

Norbye, Bente; Furu, Rigmor.I need a kick start. EUREKA Digital 2008 (2/2008) s. 25-
UiT

Norbye, Bente. An educational model fitted for rural minicipalities. Vård i Norden 2008 ;Volum volum28.(89) s. 3-
UiT

Norbye, Bente. An educational model fitted for rural minicipalities. Vård i Norden 2008 ;Volum volum 28.(89) s. 46-48
UiT

Norbye, Bente; Furu, Rigmor; Leslie, Ian; Steinerowski, Arhur.
Creating sustainable rural healthcare networks through new technology and learning opportunities. EUREKA Digital 2008 (4/2008) s. 21-
UiT

Norbye, Bente; Furu, Rigmor; Leslie, Ian; Steinerowski, Arhur.
Innovative approaches to competence building. EUREKA Digital 2008 ;Volum 5/2008. s. 12-
UiT

Aars, Marianne. Hva kan vi lære av forsøksprosjektet "desentralisert, nettstøttet fysioterapiutdanning på deltid"?. I: Fra krisetiltak til suksesshistorier Desentraliserte profesjonsutdanninger i Troms 1978-2008. : Orkana 2008 ISBN 9788281040595. s. 107-129
UiT

Aars, Marianne; Ekeli, Britt-Vigdis; Jensen, Eivind Bråstad.Fra kriseløser til nyskaper. Desentralisert utdanning som mulighetsbetingelse for utvikling av studiekvalitet og praksisnær forskning.. I: Fra krisetiltak til suksesshistorier Desentraliserte profesjonsutdanninger i Troms 1978-2008. : Orkana 2008 ISBN 9788281040595. s. 135-151
UiT

2007

Nilsen, R. (2007). Samkraft i tverrfaglige grupper. Brekke, M. og Tiller, T. (red.) Samklang. Nye utfordringer i helsefaglig utdanning og yrke. (1. utg., s. 161 – 173) Oslo: Fagbokforlaget.

Nilsen, R. (2007). Rupture and Innovation: Joint Instruction to Health Science Students in Tromsø, Norway. Across the Disciplines. http://wac.colostate.edu/atd/articles/nilsen2007.cfm

Nilsen, R. m. fl. (2007). Om taushet og følelser i veiledningen. Utfordringer som veilederen i en gruppe stilles overfor, når studentene forblir tause. Oslo: Universitetsforlaget, Norsk pedagogisk tidsskrift nr. 1, side 56-66

Aars, Marianne. Å møte sin praksis - på nett. I: Samklang. Høyskoleforlaget 2007 ISBN 978-82-7634-765-4. s. 208-226
UiT

Aars, Marianne. Utvikling av egen lærervirksomhet - med utgangspunkt i aksjonsforskning, sosial læring og refleksjon. Nordisk tidsskrift for helseforskning 2007; Volum 5.(1) s. 82-92
UiT

Aars, Marianne. Utvikling og bruk av Fysio-nett - katalysator for faglig og pedagogisk nytenkning. I: Om re-mediering av undervisning - og læring gjennom samarbeid. Tromsø: Norgesuniversitetet 2007 ISBN 978-82-91308-45-6. s.127-146
UiT