OM FORSKNINGSGRUPPA

Forskningsgruppen omfatter universitetsansatte og andre forskere som har tilknytning til Barne- og ungdomsavdelingen og Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUK, UNN), i tillegg til de med rene universitetsstillinger knyttet til Pediatrisk forskningslaboratorium på MH.


Strategien for forskningsgruppa har tatt utgangspunkt i forskingsstrategien til Helsefak, UiT og UNN/HelseNord

 

1. Hovedmål (langsiktig)

Framskaffe ny kunnskap om barn og unges somatiske og psykiske helse og sykdommer, slik at en bedre kan forebygge og behandle dette.

 

2. Delmål årlig

 • 2 nye doktorgrader avlegges
 • Skaffe finansiering eksternt for 2 nye stipendiater/postdoktorer
 • Engasjere 1 ny masterstudent og 1 ny medisinforskerstudent

 

Forskningsfokus

Vi skal forske på det vi i samarbeid med andre er gode til, for å kunne klare å produsere resultater som kan publiseres i gode tidsskrifter (neonatologi, infeksjoner, onkologi, barne- og ungdomspsykatri, allergi, revmatologi).


Innen andre felt vil vi knytte til oss ekstern veiledningskompetanse (fosterfysiologi, overvekt, smerter, epidemiologi), for å kunne drive god forskning som også vil stimulere den kliniske virksomheten.

 

Forskningsfelter BUA og BUPA

 • Prematurprosjektet intervensjon
 • Infeksjoner (biofilm, stafylokokker, mikrobiom)
 • Kreft (neuroblastom, klinisk kreftforskning)
 • Revmatologi
 • Psykiske lidelser .

De fleste prosjekter har samarbeid med andre grupper på huset og internasjonalt


Fit futures

Epidemiologisk og klinisk undersøkelse av alle 1.klassinger på videregående i Tromsø. Denne er gjentatt for 3. klassene. Dette har resultert i mange delprosjekter,

Bl.a. overvekt, magesmerter, jernstoffskiftet, allergi mot fisk.

 

Bredde

Det er faglig bredde i forskningsgruppa. Der følgende er representert:

 • Realist/sivilingeniør, medisiner
 • Psykolog, sykepleier
 • Forskerlinjestudent, masterstudent
 • Ph.d.-stipendiat
 • Postdoktor/forsker/førsteamanuensis
 • Professor

 

Finansiering

 • Egne penger på BUK, UNN
 • Egne penger på IKM, UiT
 • Konkurranse UNN/UiT
 • Bevilgning fra Helse Nord (somatisk, psykisk, telemedisinsk)
 • Bevilgning fra DNK, NFR, andre
 • EU-penger