Om forskningsgruppa

Vårt hovedfokus er endokrinologiske tilstander og betydning av endringer i endokrine systemer og helse. 

 

Vårt overordnede mål er å levere forskningsresultater av høy internasjonal kvalitet innen områden Vitamin D, testosteron, diabetes og osteoporose. 

For vitamin D er hovermål å se i hvilken grad tilskudd med vitamin D gir bedret helse. Vi har her fokus på osteoporose, depresjon, insulin sensitivitet, utvikling av diabetes, mortalitet. Vi undersøker også hvilken betydning fettvev har for lagring og omsetning av vitamin D, hvilken betydning det har å måle fritt vitamin D, og hvilken effect vitamin D tilskudd har på proteomet og metabolomet.

For testosteron er hovedmål å avklare hvilken betydning en genetiske variasjoner i testosteron genet har for testosteron sine effekter. 

For diabetes håper vi å avklare hvordan andre endokrine systemer påvirker utvikling av type 2 diabetes, samt nytte og betydning av forenklet diagnostikk med bruk av HbA1c. 

For osteoporose er hovedmål å finne prognostiske faktorer for utvikling av beinbrudd, basert på beinbrudd-endepunkt register.