Formidling

 

Arntzen, Svein Kristian. Fiskeriforvaltning og handlingsrom. Presentasjon av forskning ved K.G. Jebsen-senter for havrett 2017-09-18 - 2017-09-18 2017


Pettersen, Egil Jens; Frostad, Magne. Hvor farlig er Nord-Korea?. (data) 2017


Frostad, Magne. The Kellogg-Briand Pact – nearing the 90th anniversary for the outlawing of war. (data) Kellogg College Blog 2017


Arntzen, Svein Kristian. Rådighet over fiskeressursene. Fiskeribladet Fiskaren 2016.s 16 - 16


Mehren, Nils; Frostad, Magne. Behov for nytt regelverk for å stoppe spionasje. (data) 2016


Arntzen, Svein Kristian. Regjeringen vil åpne for "tarefiskere" - Åpningen er innenfor loven. Fiskeribladet Fiskaren [Fagblad] 2016-01-29


Arntzen, Svein K. Departementet mot juridisk ekspert: Ikke grunnlovsstridig å lukke i kyst. Fiskeribladet Fiskaren 04.05.2015


Arntzen, Svein K. What’s Law got to Do With It - Om endring av fiskeriregimet i kjølvannet av Tveterås utvalget. Outreach seminar om rettslige retningslinjer og begrensninger ved endring av fiskeriregimet i kjølvannet av Tveterås-utvalget, UiT, 28.04.2015


Arntzen, Svein K. Just Let Sleeping Dogs Lie - Om forskjellsbehandlingen i kystfartøygruppen og Grunnloven paragraf 98. Outreach seminar om rettslige retningslinjer og begrensninger ved endring av fiskeriregimet i kjølvannet av Tveterås utvalget, UiT, 28.04.2015


Arntzen, Svein K. Grunnlovsstridig å lukke fisket. Fiskeribladet Fiskaren 27.04.2015


Lie, Markus H. erstatningsansvar for tredjemanns tap ved brudd på offentligrettslige plikter – en analyse og vurdering av Rt. 2015 s. 276. Foredrag på Alumnikonferansen ved Det juridiske fakultet 30.10.2015
Lie, Markus H. Det offentliges erstatningsansvar for uriktig myndighetsutøvelse. Foredrag holdt for Arbeidstilsynet i mai og for Advokatselskapet Advocatia i juni


Eidissen, Stig. – Norge må gjøre vesentlige endringer i reglene for foreldrepermisjon. Oppslag/intervju i Aftenposten. 18.08.2015. (http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/--Norge-ma-gjore-vesentlige-endringer-i-reglene-for-foreldrepermisjon-8129017.html)


Eidissen, Stig. EU-domstolen sikrer norsk pappaperm. Leserinnlegg til Minervanett 17.08.2015. (http://www.minervanett.no/eu-domstolen-sikrer-norsk-pappaperm/)


Frostad, Magne. Militærpolitiets etterforskning og Den europeiske menneskerettighetsdomstolens praksis. Seminar om militærpolitiet og krav til uavhengig etterforskning, Sessvollmoen. 22.09.2015
Frostad, Magne. Represalie- og kapersystemet: Fra antikken og frem til 1800-tallet. 2. Nordiske rettshistorikerdager, Oslo. 22.04.2015


Frostad, Magne. Norges væpnede utenlandsengasjement siden 1945. Medlemsmøte Youth Atlantic Treaty Association Norway, Tromsø. 16.03.2015


Frostad, Magne. The use of military force: Is it legal to use military force against peaceful protesters?. Ytringsfrihetens pris - Student peace price winner, Tromsø. 13.02.2015


Eidissen, Stig. IOC holder på privilegiene. Dagbladet 23.09.2014 (http://www.dagbladet.no/2014/09/23/kultur/meninger/debatt/oslo2022/ioc/35394823/)


Solheim, Stig H. Hva er en grunnlov? Lørdagsuniversitetet (Kulturhuset, Tromsø), 2014.


Solheim, Stig H. Eiendomsvern etter Grunnloven og EMK. Forum for plan- og bygningsrett, 2014.


Solheim, Stig H. Forlengelse av tomtefeste: EMDs dom og ny lovgivning, Advokatforeningen, Troms Krets, 2014.


Frostad, Magne; Solheim, Stig H. Kongeriket Norges Grundlov. Dagavisen Nordlys 20.05.2014, s. 3.


Frostad, Magne. Grunnloven og statsorganene: Før og nå. Medlemsmøte for Landsforeningen for offentlige pensjonister - Avd. Tromsø og omegn, 07.05.2014.


Frostad, Magne. Some thoughts on the Russian use of armed force i Ukraine. Arctic Review on Law and Politics 2014; Volum 5 (1) s. 144 - 147.


Martnes, Mona. Barns rett til forsvarlig levestandard. Innlegg på boligsosialkonferanse (Egersund), 28.04.2014.


Solheim, Stig H. Volstadsaken, Alumnikonferansen (Tromsø), 2013


Solheim, Stig H. Intervju om Voldstadsaken. NRK Møre, 2013.


Solheim, Stig H. Voldstadsaken. Forskerlunsj (Tromsø), 2013.


Solheim, Stig H. Eiendomsvern etter EMK P1-1. Sivilombudsmannen (Oslo), 2013.


Solheim, Stig H. Intervju/oppslag om ekspropriasjon til skibakke, NRK Troms, 2013.


Solheim, Stig H. Lindheimdommen. Nasjonalt doktorandseminar (Oslo), 2012.


Solheim, Stig H. EMK P1-1 og tomtefeste. Nasjonalt tingsrettsforum (Tromsø), 2012.


Solheim, Stig H. Bilaterale investeringsavtaler, Forskerlunsj (Tromsø), 2012.


Solheim, Stig H. Lindheimsaken, Forskerlunsj (Tromsø), 2012.


Solheim, Stig H. Tomtefestedommen fra Strasbourg, Bladet Tromsø, 2012.


Frostad, Magne. Enforcement of International Criminal Law and the Death Penalty - the European Regime Reconsidered. American Society of International Law - International Criminal Law Interest Group Newsletter "Accountability"; Winter 2010.

Arntzen, Svein K. Departementet mot juridisk ekspert: Ikke grunnlovsstridig å lukke i kyst. Fiskeribladet Fiskaren 04.05.2015

Arntzen, Svein K. What’s Law got to Do With It - Om endring av fiskeriregimet i kjølvannet av Tveterås utvalget. Outreach seminar om rettslige retningslinjer og begrensninger ved endring av fiskeriregimet i kjølvannet av Tveterås-utvalget, UiT, 28.04.2015

Arntzen, Svein K. Just Let Sleeping Dogs Lie - Om forskjellsbehandlingen i kystfartøygruppen og Grunnloven paragraf 98. Outreach seminar om rettslige retningslinjer og begrensninger ved endring av fiskeriregimet i kjølvannet av Tveterås utvalget, UiT, 28.04.2015

Arntzen, Svein K. Grunnlovsstridig å lukke fisket. Fiskeribladet Fiskaren 27.04.2015Lie, Markus H. erstatningsansvar for tredjemanns tap ved brudd på offentligrettslige plikter – en analyse og vurdering av Rt. 2015 s. 276. Foredrag på Alumnikonferansen ved Det juridiske fakultet 30.10.2015

 Lie, Markus H. Det offentliges erstatningsansvar for uriktig myndighetsutøvelse. Foredrag holdt for Arbeidstilsynet i mai og for Advokatselskapet Advocatia i juni

Eidissen, Stig. – Norge må gjøre vesentlige endringer i reglene for foreldrepermisjon. Oppslag/intervju i Aftenposten. 18.08.2015. (http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/--Norge-ma-gjore-vesentlige-endringer-i-reglene-for-foreldrepermisjon-8129017.html)

Eidissen, Stig. EU-domstolen sikrer norsk pappaperm. Leserinnlegg til Minervanett 17.08.2015. (http://www.minervanett.no/eu-domstolen-sikrer-norsk-pappaperm/)

Frostad, Magne. Militærpolitiets etterforskning og Den europeiske menneskerettighetsdomstolens praksis. Seminar om militærpolitiet og krav til uavhengig etterforskning, Sessvollmoen. 22.09.2015
Frostad, Magne. Represalie- og kapersystemet: Fra antikken og frem til 1800-tallet. 2. Nordiske rettshistorikerdager, Oslo. 22.04.2015

Frostad, Magne. Norges væpnede utenlandsengasjement siden 1945. Medlemsmøte Youth Atlantic Treaty Association Norway, Tromsø. 16.03.2015

Frostad, Magne. The use of military force: Is it legal to use military force against peaceful protesters?. Ytringsfrihetens pris - Student peace price winner, Tromsø. 13.02.2015Ansvarlig for siden: Annikken Steinbakk
Sist oppdatert: 19.12.2017 13:08