Prosjekter

 

The Glossary Project

Mer informasjon kommer

 

Balanseprosjektet (#PrestisjeUiT)

FemPhil er samarbeidspartner i UiTs Balanseprosjekt med workshops og konferanser vedrørende kvalitet og evaluering i forskning og forskningsledelse. Balanse er støttet av NFR, ledes fra KVINNFORSK. Mer informasjon om NFRs Balanseprogram finnes her: https://www.forskningsradet.no/om-forskningsradet/programmer/balanse/. Mer informasjon om UiTs prestisjeprosjekt finnes her: https://site.uit.no/balanse/team/.

 

Artikler over kvinnelige filosofer i Store Norske Leksikon

FemPhil samarbeider med Store Norske Leksikon om å utarbeide leksikonartikler over kvinnelige tenkere i filosofiens historie. Mange filosofihistorieverk etterlater seg inntrykket av at filosofi er - og har vært - et fag forbeholdt menn, kanskje med unntak av Hannah Arendt og  Simone de Beauvoir. Filosofihistorien er imidlertid full av kvinner som har gitt betydelige bidrag til utviklingen av faget. Med leksikonartiklene søker gruppen derfor å nyansere det tradisjonelle bildet av rollen kvinner har spilt i filosofiens historie.

Bidrag fra forskningsgruppens medlemmer:

Elisabeth av Böhmen, skrevet av Fredrik Nilsen

Sofie av Hannover, skrevet av Fredrik Nilsen