Forskningsprosjekter

Our members are involved in various research projects:


Physical acitivty measurements in the 7th Tromsø Study

Several members of the research group are involved in physical activity measurements in the 7th Tromsø Study.

Principal investigator: Bente Morseth and Laila A. Hopstock.


FIT FUTURES - the youth Tromsø Study

PhD research fellow Sigurd Beldo


Physical activity and vertebral fractures, bone mineral density and bone structure

PhD research fellow Saija Mikkilä


Fysisk aktivitet og etnisitet

PhD-stipendiat Rune Hermansen, ISM/Finnmarkssykehuset, researches physical activity and ethnicity in SAMINOR og the Finnmark Studies.


Nærmiljø og folkehelse i i Finnmark. En studie av fysisk aktivitet blant elever på trinn 1, 6 og 10 i samiske majoritetskommuner

Principal investigator: Kolbjørn Rafoss


Deltakelse på og bruk av aktivitetsareneaer blant ungdom 17 – 19 år i Finnmark

Principal investigator: Kolbjørn Rafoss


Randomized controlled trial testing effect of wearable sensors on physical activity level

Principal investigator: Sameline Grimsgaard, ISM


Favorable and unfavorable cardiovascular outcomes of physical activity

Principal investigator: Bente Morseth


Fysisk aktivitet i barnehagen

Principal investigator: Karin Danielsen