Rachel Elise Jakhelln

Professor i pedagogikk
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

+4777660419
+47 93853176

Ove Gunnar Drageset

Førsteamanuensis i matematikkdidaktikk
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Minjeong Son

Førsteamanuensis i engelsk / Associate Professor of English
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Tove Elinor Holmbukt

Engelsk språk og didaktikk
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Larsen, Annelise Brox

Fagdidaktikk engelsk
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Blomsø, Sindre Øyan

Stipendiat
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Vedeler, Gørill Warvik

Faglig leder lektorutdanningen for trinn 8-13
Fakultetsledelsen ved HSL-fak
Campus Tromsø

+4777660670
90070226

Dale, Clas

Underviser i yrkesdidaktikk og pedagogikk
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Yngve Antonsen

Førsteamanuensis
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø