Torbjørn Wisløff

Leder Befolkningsundersøkelser i Nord (BiN)
Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Irene Foss

Rådgiver
Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø