Medlemmer

Leder av gruppa er Hilde Marie Pettersen.

Hilde Marie Pettersen

Førsteamanuensis i organisasjon og ledelse, statsvitenskap
Institutt for samfunnsvitenskap

Moldenæs, Turid

Professor i organisasjon og ledelse og PhD-koordinator Institutt for samfunnsvitenskap (ISV)
Institutt for samfunnsvitenskap

Kjell Arne Røvik

Professor, statsvitenskap
Institutt for samfunnsvitenskap

Frank Holen

Koordinering og utvikling av studier
Institutt for samfunnsvitenskap

Morten Brattvoll

Utdanningsledelse
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Ådne Danielsen

Førsteamanuensis
Result

Didriksen, Stine Meier

Stipendiat
Institutt for samfunnsvitenskap

Ann Karin Tobiassen

Seniorrådgiver/Stipendiat
Result

Harald Torsteinsen

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Harstad
+4777058220
+4795207740