Medlemmer

Leder av gruppa er Hilde Marie Pettersen.

Hilde Marie Pettersen

Førsteamanuensis i organisasjon og ledelse, statsvitenskap
Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Moldenæs, Turid

Professor i organisasjon og ledelse og PhD-koordinator Institutt for samfunnsvitenskap (ISV)
Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Kjell Arne Røvik

Professor, statsvitenskap
Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Frank Holen

Koordinering og utvikling av studier
Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Morten Brattvoll

Utdanningsledelse
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

ILP Lærerutdanning 4.080
+4777646481

Ådne Danielsen

Førsteamanuensis
Result
Campus Tromsø


Didriksen, Stine Meier

Stipendiat
Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Ann Karin Tobiassen

Seniorrådgiver/Stipendiat
Result
Campus Tromsø


Harald Torsteinsen

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Harstad

Campus Harstad
+4777058220
+4795207740