Medlemmer

Wivi-Ann Tingvoll

Dosent , forskningsleder
Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Narvik

+4776966150
97539555

Evju, Anne Svelstad

Bachelor Sykepleie
Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Campus Narvik

+4776966148
90895867

Dreyer Fredriksen, Sven Tore

Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Campus Harstad

Campus Harstad
+4777058387

Harr, Marit Elisabeth

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Campus Harstad
+4777058257

Mona Lahm Høgbakk

Bachelor sykepleie
Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Campus Narvik


Lindgren, Sari Johanna

Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Campus Narvik


Løvdal, Linda Marit

Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Campus Harstad


Randi Inger Johanne Nymo

Undervisning, veiledning og forskning
Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Narvik

+4776966167
+4797035744

Pedersen, Karin Ravn

Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Campus Narvik


Lena Wiklund Gustin

Professor i psykisk helsearbeid
Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Campus Narvik

+4776966374
+46707905181

Assosierte medlemmer:

Hilde Nordahl Pedersen, Handelhøgskole

Grethe Borgerød Fakultet for idrett, reiseliv og sosialt arbeid

Bente Lind Kassah, Fakultet for idrett, reiseliv og sosialt arbeid

Gunn Tove Minde, Vernepleie

Silje Mæhle, Vernepleie

Rita Øymo Solbakken, Fakultet  for idrett, reiseliv og sosialt arbeid

Kwesi Alexander Kassah. Vernepleie