Grethe M. Borgerød

Studieleder, barnevern
Barnevern i Harstad
Campus Harstad

HG1
+4777058266

Arnesen, Jon

Førstelektor
Barnevern i Harstad
Campus Harstad

Campus Harstad
+4777058345

Anne Riise

Stipendiat
Barnevern i Harstad
Campus Harstad

Campus Harstad
+4777058385

Høgmo, Katrine

Universitetslektor
Institutt for vernepleie
Campus Harstad

Campus Harstad
+4777058145

Lie, Ingrid Nilsen

Universitetslektor
Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Campus Alta

Campus Harstad
+4777058357

Lofnes, Kristina L

Universitetslektor
Barnevern i Harstad
Campus Harstad

Campus Harstad
+4777058206

Lorentsen, Anne-Berit

Universitetslektor: Folkehelse, tidlig innsats, sosial ulikhet
Barnevern i Harstad
Campus Harstad

Campus Harstad
+4777058338

Neverdal, Sissel

Universitetslektor
Barnevern i Harstad
Campus Harstad

Campus Harstad
+4777058362

Nordvik, Marie L.

Universitetslektor
Barnevern i Harstad
Campus Harstad

Campus Harstad
+4777058292

Rasmussen, Anne-Marith

Universitetslektor - Kulturpedagogikk
Barnevern i Harstad
Campus Harstad

Campus Harstad
+4777058277

Solbakk, Rita Øymo

Universitetslektor
Barnevern i Harstad
Campus Harstad

Campus Harstad
+4777058341
90148445

Hansen, Tina

Universitetslektor
Barnevern i Harstad
Campus Harstad

Campus Harstad
+4777058355