Synnøve Thomassen Andersen

Prodekan forskning
Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Campus Alta

+4778450388
+47 45275344

Bjordal, Jorun

Institutt for barnevern og sosialt arbeid

Eide, Liv Bodil

Universitetslektor
Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Campus Tromsø

Modulbygg
+4778450262

Rygh, Ingjerd

Universitetslektor
Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Campus Tromsø

Modulbygg
+4778450385

Zhu, Hong

Stipendiat
Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Campus Alta