Anita Iversen

Leder, helsefaglig pedagogisk utvikling (HelPed)
Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling
Campus Tromsø

MH2 L.08.319
+4777620714
92209951

Nanna Hauksdottir

Leder Tverrprofesjonell samarbeidslæring TPS
Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling
Campus Tromsø

D 205
+4777660653
+4741300606

Britt Vigdis Ekeli

Leder UiTs Flekisibiliseringsprosjekt. Emneleder Hel-0700
Administrasjonen ved UiT
Campus Tromsø

D 208
+4777660708

Rigmor Furu

Førstelektor
Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling
Campus Tromsø

MH2 L.08.354
+4777646376
+47 90992299

Skommesvik, Siri

Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling
Campus Tromsø


Hovdenak, Sylvi Stenersen

Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling
Campus Tromsø

UNN C0.624
+4777620885

Dahlgren, Madeleine Abrandt

Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling
Campus Tromsø


Tveiten, Sidsel

Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling
Campus Tromsø


Tove-Beate Engum

Rådgiver
Utdanningstjenester ved Helsefak
Campus Tromsø

MH2 L8.369
+4777625208

Skip to main content