Anita Iversen

Leder, helsefaglig pedagogisk utvikling (HelPed)
Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling
Campus Tromsø

+4777620714
92209951

Nanna Hauksdottir

Leder Tverrprofesjonell samarbeidslæring TPS
Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

+4777660653
+4741300606

Rigmor Furu

Førstelektor
Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling
Campus Tromsø

+4777646376
+47 90992299

Skommesvik, Siri

Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling
Campus Tromsø


Lund, Hanne Knutstad

Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS)
Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling
Campus Tromsø

MH2
+4777625207

Dahlgren, Inga Madeleine Abrandt

Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling
Campus Tromsø


Catrine Buck Jensen

Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling
Campus Tromsø